Når Kina rejser sig igen

De kinesiske aktier er faldet markant det seneste år. Men en strammere pengepolitik og afværgelsen af en mulig boligboble kan give positive afkast i 2012.

INVESTERING

Kina er blandt de mest betydningsfulde trækheste i det asiatiske vækstmirakel. Derfor er en kinesisk investering essentiel, hvis din portefølje skal drage fordel af den langsigtede, positive udvikling i området. Landet er særligt interessant, fordi det er ved at omstille økonomien fra den traditionelle asiatiske vækstmodel baseret på investeringer i produktionsmidler til eksport over mod en økonomi, der skal være drevet af indenlandsk efterspørgsel.

Inflationsproblemer

Siden andet kvartal 2010 har Kinas økonomi været inde i en afmatningsperiode i forhold til tidligere med en vækst på under 10 procent. Samtidig har inflationen været stigende til et niveau på cirka 6 procent. Det har fået de kinesiske myndigheder til at reagere med en strammere pengepolitik, da inflationsniveauet aktuelt er 2 procentpoint over målsætningen.

Friske tal viser dog aftagende inflation. »Den strammere pengepolitik har fået inflationen til at falde, og vi begynder at se tegn på, at det værste er ovre, idet myndighederne er begyndt at lempe lidt igen. Jeg vil tillade mig at konkludere, at der er grundlag for at være forsigtigt positiv fremadrettet,« siger porteføljemanager for kinesiske aktier, Hans-Martin Thorsen fra Nordea Invest Management, der har haft et årligt afkast på over 14 procent de sidste tre år.
Den strammere penge politik har fået inflationen til at falde, og vi begynder at se tegn på, at det værste er ovre.


Et faresignal i den kinesiske økonomi har de senere år været store stigninger i boligpriser og bekymringer for en boligboble. Der er ifølge Hans-Martin Thorsen hele bydele med nybyggeri, hvor alt er solgt, men hvor ingen bor. Boligpriserne er dog nu begyndt at falde, hvilket sker, mens regeringen har indført begrænsninger i antallet af boliger, en husstand kan eje samt diverse lånerestriktioner.

Det afhjælper faren for en boble, men øger frygten for stigende tab hos banker, der har lånt til ejendomsselskaber, mens boligpriserne var på vej op. Dertil kommer, at der stadig er makroøkonomiske risici i den kinesiske økonomi som følge af den vestlige gældskrise.

4 danske fonde der investerer i Kina

 

Investerings-forening Fondskode Afkast 1 år Afkast 3 år ÅOP
Jyske Invest Kinesiske Aktier DK0010293554 -16,10% 19,60% 2,29%
Danske Invest Kina DK0010295336 -14,04% 16,83% 2,31%
Handelsinvest Kina DK0016275977 -15,40% 14,52% 2,73%
Nordea Invest Kina DK0060134302 -10,16% 14,30% 2,55%


Kilde: Investeringsforeningsrådet. Data fra december 2011.

 

Indenlandsk vækst

Kinas satsning på indenlandsk vækst viser sig ved subsidier til landbruget, øgede offentlige lønninger og flere infrastruktur projekter. »På det seneste har der været tale om skattelettelser for yderligere at øge efterspørgslen,« siger Hans-Martin Thorsen.

Det ændrede fokus har betydning for aktierne. Hos Jyske Invest Kina med en årlig vækst på knap 20 procent de sidste tre år tror portefølje manager Mads Kaiser, at momentum er størst i de defensive og indenlandsk orienterede brancher som internet, langvarige forbrugsgoder samt stabilt forbrug som øl.

Hos Nordea Invest ser Hans-Martin Thorsen vækst inden for distribution af gas. Prisfastsættelsen af de konjunktur følsomme kinesiske aktier er aktuelt langt under historisk niveau. Når verdensøkonomien rammer bedre tider, er der derfor et stort potentiale i Kina.

Tags

Anbefalede artikler