Nærmer aktiemarkederne sig et slutspil?

Kursstigningerne kan ikke fortsætte opad for evigt. Spørgsmålet er, hvor brutal opbremsningen bliver, og hvornår den kommer.

  Foto: Istock  

INVESTERING

Stadig flere signaler peger i retning af, at vi nærmer os slutspillet efter seks år med stigende aktiemarkeder. En langsigtet topformation på aktiemarkederne dannes typisk over flere måneder, hvor jubeloptimisterne slås om ”magten” med realisterne. Efter en meget lang stigningsperiode vil det tage et godt stykke tid for jubeloptimisterne at erkende, at aktierne er ved at toppe. Det betyder, at gentagne bratte fald på 2-3 procent dagligt vil blive afløst af næsten lige så store stigninger.

Dette kan godt ske over en længere proces, hvor jubeloptimisterne stille og roligt taber styrke, fordi realisterne bliver stærkere og stærkere. Vendingen kommer for alvor først der, hvor jubeloptimisterne begynder at tvivle på en fortsat optur. Vi er ikke der endnu. Men fredagens kursudvikling på det toneangivende tyske aktiemarked var alligevel tankevækkende. Midt på dagen var det tyske DAX indeks næsten to procent nede, for at slutte knap én procent nede, efter at det amerikanske aktiemarked trak det hele op. Kan dette mønster være starten på den beskrevne dannelse af en langsigtet topformation? Det anser vi for sandsynligt.

En vigtig indikator på, at aktiemarkederne nærmer sig en langsigtet top, er de professionelle investorers manglende vilje til fortsat at skrue op for risikovilligheden. Velkendt er det, at de stigende aktiekurser mest er drevet af højere risikovillighed (og højere værdiansættelser). Prisen for en overskudskrone i de børsnoterede selskaber er steget og steget, fordi overskuddene i selskaberne ikke har udviklet sig som aktiepriserne.

Et tydeligt signal på den vigende risikovillighed fremgår af det såkaldte Confidence Index. Denne graf viser, at investors risikovillighed er steget hen over de seneste 15 måneder, og at vi nu har nået et historisk toppunkt. De tekniske signaler viser altså klare tegn på et langsigtet vendepunkt, som vil blive be- eller afkræftet de næste uger. Fortsætter de professionelle investorer med at skrue ned for risikovilligheden, kan det ikke undgå at gå ud over aktierne inden for nogle uger.  

Med til at understøtte, at de professionelle investorer er ved at trække sig ud af mere risikofyldte aktier, er udviklingen i den såkaldte Sektor Rotation. Defensive brancher som stabile forbrugsvarer, health care og forsyning har de seneste tre uger klaret sig relativt bedre end mere cykliske vækstaktier. Fortsætter denne sektorrotation er det også et klart signal om, at de professionelle investorer skruer ned for risikovilligheden – som på sigt kan ramme det generelle aktiemarked.

Mens det danske aktiemarked de seneste måneder har underperformet i forhold til de fleste andre vestlige aktiemarkeder, kan der være lys forude. Et træk mod defensive sektorer vil nemlig begunstige de fleste store C20 aktier, som er inden for farma, health care og MedTech. Den type aktier kan hurtige blive opfattet som safe heavens. Men de meget høje værdiansættelser på flere danske C20 aktier kan også blive anset for et problem.

Prøv Økonomisk Ugebrev gratis:

https://abonnement.ugebrev.dk/formue-gratis/

 

Tags

Anbefalede artikler