Myte 6: Så længe man ikke handler via fondsbørsen

Så længe man ikke handler via fondsbørsen, må man godt foretage handler med sig selv, også til kurser, der afviger fra markedskursen. Sandt eller Falsk? Sandt

INVESTERING

Foregår handlen ikke på den regulerede markedsplads, må man godt få banken til at flytte en aktie fra et depot til et andet via en konto til konto-transaktion hos Værdipapircentralen, da det i så fald ikke er med til at give et falsk billede af kursdannelsen på aktien.

At handle med sig selv kan eksempelvis forekomme, hvis man vil flytte nogle af sine aktier fra et privat depot over i et firma, man ejer, men handlen skal bunde i realiteter. En sådan transaktion er derimod interessant skattemæssigt, da der jo sker en afhændelse/erhvervelse, som skal opgøres til en vis værdi, der kan udløse beskatning.

Tags

Anbefalede artikler