Myte 5:Købsordre og salgsordre

Det er kursmanipulation, hvis man på samme tid både har lagt en købsordre og en salgsordre ud i den samme aktie. Sandt eller Falsk? FALSK

INVESTERING

Det er tilladt både at lægge et købs- og et salgsbud ind på børsen i samme aktie med et hvilket som helst spread (forskel mellem købskurs og salgskurs). Man vil jo gerne kunne købe billigt og sælge dyrt især i en aktie, der bevæger sig meget. Man må også godt agere privat marketmaker i et værdipapir, hvis man har lyst til det.

Men man må ikke handle med sig selv for på den måde at skabe et falsk billede af markedssituationen, eksempelvis for at pumpe prisen eller omsætningen i vejret. Alle handler skal bunde i realiteter, altså være baseret på reelle købs- eller salgsønsker.

Tags