Myte 3: Kursmanipulation bliver straffet hårdere end insiderhandel

Kursmanipulation bliver straffet hårdere end insiderhandel, da man påvirker markedet mere aktivt. Sandt eller Falsk? FALSK

INVESTERING

Indsiderhandel er, når man udnytter ikke offentlig viden, der må antages at kunne påvirke kursen på et selskabs aktier, til at købe og sælge aktier for dermed at opnå en gevinst eller undgå et tab.

Kursmanipulation er, når man giver et falsk billede af efterspørgslen eller omsætningen i et værdipapir, eller når man udbreder usande oplysninger med det formål at påvirke kursen i en bestemt retning. I visse sager kan der være tale om begge typer af kriminalitet. Straframmen er for begge forseelser 1 år og 6 måneders fængsel. I særligt grove tilfælde op til 4 års fængsel.

Tags

Cxense Display