Myte 2: Det er Bagmandspolitiet, der efterforsker sager om kursmanipulation

Sandt eller Falsk? DELVIST SANDT

INVESTERING

Der er i Danmark 3 instanser, der samarbejder om at identificere mulige tilfælde af kursmanipulation. Første led er OMX Den Nordiske Børs, der er forpligtet til at overvåge handlen og indberette alt, hvad man finder mistænkeligt, til Finanstilsynet.

Andet led er Finanstilsynet, der foretager en tilsvarende overvågning af markedet, selv kan tage sager op og yderligere kan skaffe en række meget detaljerede oplysninger om hver enkelt handel, så de blandt andet kan se, hvem der har handlet.

Tredje led er Bagmandspolitiet. Mener Finanstilsynet, at en transaktion kan være ulovlig, overgiver de sagen til Bagmandspolitiet, der foretager den politimæssige efterforskning. Bagmandspolitiet kan desuden selv tage sager op, hvilket de da også løbende gør.

Bagmandspolitiet overvåger desuden diverse aktiedebatfora på internettet og holder øje med pludselige og uforklarlige ændringer i kursen på og omsætningen i de danske aktier. Når der som i dag alene handles elektronisk, så efterlades der et digitalt fingeraftryk, som nemt og meget hurtigt kan spores – også via udenlandske børsmæglere og selskaber.

Det er umuligt ikke at efterlade sig spor. Også handler, der er indgået efter fondsbørsens lukketid – den såkaldte aftenhandel – bliver registreret en for en. Disse handler bliver indrapporteret af børsmæglerne om morgenen, inden fondsbørsen åbner.

Tags

Anbefalede artikler