Myte 1: Det er nemmest at manipulere med kursen på illikvide aktier

Sandt eller falsk? SANDT

INVESTERING

Forskellen på købs- og salgskurser i markedet, også kaldet spread, er som reglen så lille for de store likvide large cap- og C20-aktier, at det vil kræve meget store formuer at manipulere kursen. Det er noget nemmere med små, upåagtede aktier med beskeden omsætning.

De aktuelle sager omfatter da også værdipapirer, der handles sjældent, og hvor der for relativt små beløb kan indlægges »falske« købs- og salgsbud, der har til hensigt at flytte kursen.

Tags