Morten W. Langers skarpe aktietips: Aktiemarkedet ignorerer risici

Aktiemarkedets underliggende risici, finansielle, økonomiske og geopolitiske, tårner sig op, samtidig med at markedet bare lader som om alt er i fineste orden.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Aktiemarkedet er vanvittigt, ignorerer alle risici. Hvad skal man gøre, når man lever i paradis med en håndgranat i hånden, men ikke ved hvor lang "lunten" er, og man nærmest har vænnet sig til situationen? Sådan er det at være på aktiemarkedet for tiden. De underliggende risici, finansielle, økonomiske og geo-politiske, fortsætter med at tårne sig op. Men aktiemarkedet fortsætter med at lade som om alt er i fineste orden, og alle de banker og investeringsforeninger, som lever af at handle aktier, fortsætter med at lade kunderne være i troen.

I Aktieugebrevets portefølje er vi også næsten fuldt investeret i danske aktier. Men vi er ved at revurdere vores langsigtede strategi, så vi de kommende uger og måneder kommer til at skrue ned for aktierisikoen, uanset om markederne stiger endnu mere eller begynder at falde lidt. Det anser vi for ret-tidig omhu.

Blot ugens hændelser, med først endnu en missilaffyring fra Nordkorea hen over Japan, hvilket jo i sig selv er vanvittigt og en enorm trussel for verdensfreden, da Kina, Rusland og USA står og lurer på hinanden. Dernæst endnu en bombe, antagelig fra en terrorgruppe eller noget der ligner. Hvornår vil befolkningerne og dernæst politikerne kræve et radikalt skifte i terrorkontrol i Europa? Det er vel kun et spørgsmål om tid, da terrorhandlingerne antageligt vil fortsætte. Det vil i sig selv begrænse den fri bevægelighed, også over grænserne, så EU’s pres for åbne grænser igen er kun et udtryk for manglende realisme.

Dramatisk dyk i amerikansk vækst. Væksten i USA ser igen ud til at dykke dramatisk, hvis man ser på de seneste hårde makrodata, og det vil smitte af på Europa. Så kan Junckers skåltale forleden om nye visioner for et fremgangsrigt EU godt gå hjem og putte sig. EU er fortsat i megakrise med hullede ydre grænser, en ulmende sydeuropæisk statsgældskrise og manglende folkelig opbakning. Kun den politiske elite holder sammen på tingene. Hertil kommer de seneste indikationer på den aftagende glo-bale Credit Impulse og deflationære tendenser, som samlet set kan sende USA og Europa i recession i starten af næste år.

Derfor: det er nu man skal begynde stille og roligt at skrue ned for aktierisikoen.

Premiere på ny portefølje. I denne udgave af Økonomisk Ugebrev Formue fejrer vi premieren på en ny samlet modelportefølje, som består af en fusion af de to tidligere porteføljer, nemlig Bruno Japps Basisportefølje og Langers Asset Allocation Portefølje. Ideen bag den nye portefølje er at give læserne et mere brugbart redskab til selv at træffe beslutninger om deres investeringer.

Bruno Japp vil fortsat være hoveddrivkraften bag valget af danske aktier, herunder timing af køb og salg. Langer vil især have fokus på Asset Allocation-delen, altså give input om den overordnede aktie-vægtning, som vil afhænge af, hvordan vi overordnet ser aktiemarkedet.

I perioder med nervøse eller dediceret negative markeder kan aktieandelen i danske aktier blive redu-ceret til 50 procent eller derunder. Den resterende del af kapitalen vil typisk blive placeret i certifikater eller ETF’er, der afdækker aktierisikoen. Der kan blive tale om eksempelvis Bear DAX eller certifikater/ETFer i guld, renter, frygtindekset VIX eller mere specialiserede EFT’er, eksempelvis ETF i robotteknologi.

Formålet med denne omstilling er at kombinere Bruno Japps historiske talent for og evne til at vælge danske aktier, med en model, som også gerne skulle give fornuftige afkastresultater i vigende eller direkte faldende aktiemarkeder.

Vi forsøger altså med rettidig omhu at tage højde for, at risikoen for en langsigtet aktienedtur er sti-gende, og vi ønsker at sikre en robust strategi i forhold til et generelt negativt scenarie. Modellen er altså også et opgør med de aktiebaserede investeringsforeningers binding, idet de skal være mindst 80% in-vesteret i aktier, hvorved de næsten er tvunget til at tage turen nedad sammen med et generelt aktie-kursfald.

I den nye portefølje vil der være op til 20 forskellige papirer med en vægt på fem procent hver. Enkelt-aktier kan dog fylde op til ti procent, men de vil blive handlet i flere trin á fem procent ad gangen. Med de mere likvide aktier er der altså mulighed for at gennemføre trinvis opkøb og efterfølgende udsalg.

Baseret på de to grundpiller fra de to tidligere porteføljer er det målsætningen at skabe absolutte investeringsafkast, som er positive, uanset om markedet udvikler sig negativt eller ej. Hvis det generelle aktiemarked eksempelvis falder 20 procent hen over et år, vil det for den nye portefølje ikke anses for tilfredsstillende med et negativt afkast på ti procent. Performance måles altså ikke i forhold til markedet i negative markeder, men på det absolutte afkast.

Målsætningen er at skabe neutrale eller mindre positive afkast i negative markeder, og i positive mar-keder er det målsætningen nogenlunde at følge benchmark. På grund af en vedvarende lavere risikotag-ning kan det samlede afkast i positive markeder ligge lidt ringere end benchmark. Overordnet er det forventningen, at denne tilgang til asset allokering på den lange bane vil give betydeligt højere afkast end en ren indeksinvestering.

Sammenfattende ser vi disse fordele i den nye portefølje:

1) Lavere risiko end i investeringsforeninger: Traditionelle investeringsforeninger skal være mindst 80 procent investeret i den aktivtype, som er omfattet af strategien, og der kan ikke afdækkes med andre alternative typer finansielle instrumenter.

2) Ikke bundet af en afgrænset aktivtype: De fleste investeringsforeninger kører i virkeligheden med meget høj markedsrisiko, idet de finansielle aktiver er bundet i en ofte meget afgrænset risikoklasse, eksempelvis lange obligationer, erhvervsobligationer eller danske aktier.

3) Større risikospredning på forskellige risikoklasser: Selvom vores hovedfokus er danske aktier, som vil dominere porteføljen i stigende markeder, er det hensigten at risikosprede på forskellige aktivty-per i nervøse eller negative markeder. De seneste år har store internationale finanshuse introduceret cer-tifikater og ETF’er, hvor kursspænd og løbende omkostninger er ekstremt lave. Samtidig er der meget høj likviditet, hvilket gør det muligt at komme ind og ud af de pågældende papirer. Denne mulighed for risikospredning giver nogle helt nye muligheder.

4) Risikoen kan skrues meget langt ned: Porteføljen har en investeringsstrategi, hvor det er muligt at skrue op og meget langt ned for markedsrisikoen, alt efter hvordan det generelle aktiemarked bevæger sig, og som er baseret på signaler fra tidlige stemningsindikatorer og andre ledende indikatorer.

Morten W. Langer

Modtag tre udgivelser af Økonomisk Ugebrev Formue gratis - klik her:  https://abonnement.ugebrev.dk/formue-gratis/

Tags

Anbefalede artikler