Markedet fokuserer på positive nyheder

Usikkerhed om retningen på aktiemarkederne – og makroøkonomien - får investorerne til at trække over i de større aktier, hvor man hurtigt kan komme ud på grund af stor likviditet.

INVESTERING

Fredagens meget positive nøgletal for udviklingen i USA’s beskæftigelse fik aktierne til at tage et solidt spring frem.

Selvom aktierne faldt noget tilbage hen over dagen, endte de i et pænt plus.

Jobtallene viste et fald i antallet af arbejdspladser med 11.000 mod forventet minus 125.000 arbejdspladser i november.

Selve arbejdsløsheden baseret på et rundspørge til amerikanske husholdninger viste et fald fra 10,2 % til 10,0 %.

Det er dog for tidligt at feste: Antallet af langtidsledige i USA nåede 7,2 mio. Og samlet er 15,4 mio. amerikanere nu uden arbejde og jobsøgende, et fald på 325.000 på en måned.

Andre 9,2 mio. amerikanere er på deltid, men ønsker flere arbejdstimer.

Endelig tæller andre 6 mio. ikke længere med i statistikken, fordi de har opgivet at finde et job.

Samlet givet det en såkaldt U6-arbejdsløshed på 17,2 procent – mod 17,5 procent i oktober.

Vigtige økonomiske nøgletal

I denne uge kom også andre økonomiske nøgletal, som i virkeligheden er langt vigtigere.

ISM-målingen fra de amerikanske indkøbschefer om deres syn på det aktuelle erhvervsklima betragtes som en af de allervigtigste ledende økonomiske indikatorer. Til gengæld afspejler udviklingen i arbejdsløshed og beskæftigelse en udvikling i økonomien, som har været undervejs i flere måneder.

Derfor har vi afventet ugens data for ISM for fremstillingsindustri og ISM for serviceindustrien med stor spænding. Analytikerne havde ventet fremgang i begge indikatorer – til henholdsvis 55,0 og 51,5.

Men begge indikatorer kom ud langt ringere, og ISM for serviceindustrien røg endda ned under den magiske neutrale 50- grænse.

Når aktiemarkedet ikke reagerede særlig negativt på de to nøgletal skyldes antageligt, at de fremadrettede delsignaler for nye ordrer fortsat er meget positive.

Selvom produktionen ikke stiger nævneværdigt, er ordreindgangen altså fortsat stigende.

Vi ser fortsat et billede, hvor den historisk lave rente dels giver grundlag for stærk spekulation i aktiekøb, dels spekulation i, at økonomien på et eller andet tidspunkt nok skal begynde at reagere positivt på den lave rente og hjælpepakkerne.

Denne opfattelse har de seneste måneder betydet, at ethvert lille tilbagefald på aktiemarkederne hurtigt er blevet afløst af nye aktieopkøb og kursstigninger.

Der er ingen tvivl om, at den underliggende økonomi i den vestlige verden fortsat er ekstremt svag og aktiemarkederne præget af boblelignende tilstande.

Men vi bliver også nødt til at forholde os til de drivkræfter, som styrer aktiemarkedet.

Aktuelt er situationen, at vi antageligt står foran et stærkt brud op eller ned – i forhold til de seneste to måneder stilstand med en lille pil nedad.

På den ene side må vi nok erkende, at et brud op gennem 1120-niveau for S&P 500 indeks vil være starten på et nyt aktierally.

Dette niveau har de seneste måneder udgjort en modstand.

Samtidig er det retningsgivende halvlederindeks (sox.x) senest gået meget stærk frem, og det er brudt op over 50 dages glidende gennemsnit.

Den overordnede tendens på vej nedad

På den anden side er den overordnede aktietendens målt på MACD nu klart på vej nedad.

På dagsbasis er den negative tendens bekræftet. På ugebasis er tendensen nu neutral, men der skal ikke meget til, for at den går i minus.

Samtidig har de konjunkturfølsomme finans- og energiaktier den seneste måned klaret sig markant ringere end det generelle marked.

Som tiden går, bliver det tydeligere og tydeligere, at det er de store aktier, der trækker hele læsset. For den seneste tre måneders periode er billedet, at hele 66 procent af small cap-aktierne er faldet i kurs.

Til gengæld er kun 35 % af C20-aktierne faldet i kurs.

Tendensen er endnu tydeligere, hvis man måler på en måneds sigt. Vi vurderer, at tendensen kan forklares af to forhold:

For det første er der stadig større usikkerhed om retningen på aktiemarkederne – og makroøkonomien. Det får investorerne til at trække over i de større aktier, hvor man hurtigt kan komme ud på grund af stor likviditet.

For det andet har de større selskaber udsigt til at klare sig langt bedre indtjeningsmæssigt de kommende år end de mindre selskaber.

De store selskaber er som regel mere finansielt robuste, og de har bedre mulighed for at hente penge hos deres aktionærer og store professionelle investorer.

Desuden har de gennem effektiviseringer og priskonkurrence ofte større konkurrencekraft i forhold til de mindre virksomheder, som risikerer at blive udkonkurreret i en periode med overkapacitet.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display