Luxor med underskud, men venter fortsat årsoverskud

INVESTERING

Investeringsselskabet Luxor kom ud af regnskabsårets første kvartal, der

sluttede 31. december, med et underskud før skat på 13,6 mio. kr. mod et

overskud i samme kvartal året før på 36,5 mio. kr.

- Resultatet er præget af negative dagsværdireguleringer og realiserede tab på

værdipapirer med minus 9,6 mio. kr. mod et overskud på 38,4 mio. kr. i første

kvartal sidste år samt negative dagsværdireguleringer på gæld til

kreditinstitutter, prioritetsgæld og renteswaps på 0,7 mio. kr. mod positive

11,6 mio. kr., skriver Luxor.

Renset der for dagsværdireguleringer på værdipapirer, gæld, samt

valutakursbevægelser og realiserede tab på værdipapirer bliver

basisindtjeningen før skat kr. 2,5 mio. kr,. mod 4,1 mio. kr. året før.

Der er i første kvartal reguleret negativt med 4,9 mio. kr. på koncernens 269

mio. kr. store obligationsbeholdning, mens aktiebeholdningen på knap 29 mio.

kr. er opjusteret med 0,7 mio. kr. Investeringsejendomme er opjusteret med 2,8

mio. kr.

Nettooverskuddet blev negativt med 10,1 mio. kr. mod et overskud på 31,5 mio.

kr. i samme periode året år. For indeværende år fastholdes forventningen om et

resultat før skat i niveauet kr. 5,0 – 10,0 mio.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display