Loven om kursmanipulation

Ifølge Værdipapirhandelslovens § 38 er kursmanipulation handlinger, der er egnet til at påvirke kursen på værdipapirer i en retning, der afviger fra disses værdi i markedet.

INVESTERING

1) Udbredelse af oplysninger gennem medierne eller ved andre metoder, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer.

2) Transaktioner eller handelsordrer egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer.

3) Transaktioner eller handelsordrer, hvorved der bliver benyttet fiktive indretninger eller andre former for bedrag eller påfund.

4) Transaktioner eller handelsordrer, hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer, at kursen på et eller flere værdipapirer ligger på et unormalt eller kunstigt niveau.

Tags