Likviditet lægger solid hånd under aktier

AktieUgebrevet har et stykke tid forventet nye større tilbagefald på aktiemarkederne. De seneste uger har forholdene dog ændret sig i positiv retning på to meget vigtige parametre, som vil være med til at understøtte aktierne de næste måneder.

INVESTERING

For det første er kreditmarkederne under fortsat styrkelse, og den generelle likviditet så rigelig, at dette i sig selv vil understøtte aktiemarkederne.

Med andre ord er det sandsynligt, at aktiemarkederne på grund af rigelig likviditet vil køre frem, også selvom den underliggende økonomi kun forbedres langsomt og fortsat er svagelig.

For det andet kan de seneste måneders bedre forbrugerforventninger i sig selv være med til at kickstarte økonomien, fordi det understøtter det private forbrug.

Det vil sige, at alene historierne om at den økonomiske nedtur er bundet ud, og at der er fremgang at spore. I sig selv kan være med til at skabe økonomisk fremgang.

Det er således ikke unormalt, at en økonomisk nedtur vendes af forventninger og “animal spirits”, som giver økonomien et skub fremad, også selvom der i realiteten ikke er grobund herfor.

Til gengæld kan denne kick start betyde, at de traditionelle cykliske og psykologiske dynamikker tager over og forstærker det spæde økonomiske opsving.

Stigende optimisme hos forbrugere
Sidste uge så vi stærke tegn på stigende optimisme hos de amerikanske forbrugere. Conference Boards forbrugertillidsindikator viste fremgang til 54,9 – mod analytikernes forventning på 42,6 – og 40,8 måneden før.

Selvom detailsalget excl. auto faldt 0,5% i april, er der meget langt ned til den beskæring af industriproduktionen med ca. 20%, som amerikansk erhvervsliv har været igennem siden sidste efterår og efter Lehmanns kollaps.

Ubalancen mellem produktion og efterspørgsel (privatforbruget udgør ca. 70% af USA#2019s økonomi) betyder, at lagrene er blevet nedbragt meget hurtigt, og nu bliver virksomhederne tvunget til at skrue op for blusset for at honorere den efterspørgsel, der fortsat er. Et fald i privatforbruget på 1-2% betyder ikke meget i den store sammenhæng.

Den anden begrundelse for vores mere positive syn på aktiemarkederne er afledt af nationalbankernes betydelige udpumpning af likviditet.

Den ekstra likviditet har ikke bare lukket hullet efter den mere akutte del af kreditkrisen. Den har også skabt en overflod af ledig likviditet, som nu bliver placeret i forskellige typer af aktivklasser, herunder aktier.

Meget tyder på, at overskuddet af billig likviditet vil fortsætte en rum tid fremover, fordi nationalbankerne vil fastholde de lave korte renter. Ikke meget tyder nemlig på et solidt økonomisk opsving, og derfor vil der fortsat være brug for kunstige stimulanser for at understøtte økonomien.

Den rigelige likviditet vil med stor sikkerhed lægge en solid hånd under aktierne, da der forventes bedre afkast her end på de fleste andre aktivklasser. Eksempelvis har de lange renter på det seneste været stigende (= faldende obligationskurser) på grund af frygt for de enorme nye obligationsudbud, der vil komme de næste år på grund af offentlige budgetunderskud og kostbare bankhjælpepakker.

Vanskelige tider for global økonomi
AktieUgebrevet har ikke ændret syn på, at den globale økonomi fortsat står foran vanskelige tider, hvor vi ikke vender tilbage til normal solid økonomisk vækst.

Men der er nu tydelige tegn på, at myndighedernes indsprøjtninger med likviditet virker, og det har fået forbrugerne til at øjne bedre tider. Alene forbedret forbrugertillid vil lægge en hånd under det private forbrug, og det kan være med til at genstarte de positive økonomiske dynamikker, som kan give et økonomisk opsving endnu mere fart.

Med dette billede i baghovedet er det meget vanskeligt at se de store kursfald på aktiemarkedet, i hvert fald på den korte bane. Vi vil derfor bruge den kommende tid på at positionere os til næste aktierally, som kan starte når som helst.

Vi antager, at aktiemarkedet fortsat spejder efter mere håndfaste signaler på et økonomisk opsving. Altså signaler, som ikke kun baserer sig på ledende indikatorer.

Med fredagens positive lukning på det amerikanske aktiemarked, endte S&P 500 i 919 – med det psykologisk vigtige 200 dages glidende gennemsnit i 928. Brud op gennem det lange glidende gennemsnit vil være meget positivt.

Samtidig anser vi en test nedad mod 50 dages glidende gennemsnit omkring 860 som en glimrende købsmulighed.

Tyske DAX har de seneste uger ligget lige over 200 dages glidende gennemsnit. Og vi antager, at DAX “venter” på startsignal fra amerikanske S&P 500 indeks. Vi skal altså blot have en stigning i S&P 500 på 1-2%, før næste aktierally kan være en realitet. Vi skal dog advare om, at der fortsat er masser af faldgruber, blandt andet nyheder om nye bankkrak og nedskrivninger i banksektoren, som vi anser for at være uundgåelige.

AktieUgebrevet leverer uafhængige analyser til private investorer. Få et 4 ugers prøveabonnement sammen med en aktieskolebog: Aktieugebrevet

Tags

Anbefalede artikler