Lav din egen aktieobligation

Det er svært at gennemskue den reelle værdi af aktieobligationer. Gennemsigtigheden kan man skabe ved at fordele sin investering på både aktier og obligationer.

INVESTERING

Den bedste måde at lave sin egen aktieobligation på er ved selv at fordele sit investeringsbeløb mellem obligationer og aktier/aktieoptioner. Så kan man sammensætte porteføljen, så den passer til ens risikoprofil, og undgå de høje omkostninger, der normalt følger med aktieobligationer. Jo mere risikovillig man er, jo større del af investeringsbeløbet bør placeres i aktier og jo mindre i obligationer. Andelen investeret i obligationer er den sikre investering, mens andelen investeret i aktier er forbundet med højere risiko, men kan give højere afkast. Investeres der i aktieoptioner i stedet for aktier, opnås det højeste potentielle afkast – men risikoen følger med. En hjemmelavet aktieobligation kan illustreres med disse eksempler:

DEN FORSIGTIGE INVESTOR: Placerer 90 procent af sit investeringsbeløb i obligationer og de sidste 10 procent i aktier. Obligationerne og renterne fra dem sikrer, at man efter fem år rundt regnet har det samme beløb som til at begynde med (altså det fulde oprindelige investeringsbeløb). Aktiernes udvikling afgør så, hvor meget man efter fem år kan lægge oveni som afkast.

DEN MERE MODIGE INVESTOR: Placerer halvdelen af sine penge i obligationer og den anden halvdel i en portefølje af aktier. Her får man et mindre garanteret afkast, men kan samtidig opnå et større samlet afkast end den forsigtige investor.

Så dyre er produkterne
For private investorer er det næsten umuligt at gennemskue den reelle værdi af aktieobligationer, og man har intet sammenligningsgrundlag, da der sjældent er to aktieobligationer, der er ens. Yderligere er det svært at gennemskue størrelsen af omkostningerne.

Lars Knøsgaard Jensen, der arbejder i finansafdelingen hos A.P. Møller, har lavet en kandidatafhandling om aktieobligationer, hvor han har gennemgået en række af de største aktieobligationer og beregnet, at man som investor taber mellem 7 og 13,55 procent af sin investering i det øjeblik, man siger ja til at købe aktieobligationerne.

Op til 13,55% i omkostninger
Tabellen viser, hvor stor en del af investeringsbeløbet der ifølge Lars Knøsgaard Jensens beregninger går til omkostninger for nogle af de største aktieobligationer.

I parentesen er angivet udbyderen/sælgeren af produkterne. Garanti Investobligationerne sælges igennem en række lokale og regionale banker.

Produktnavn Omkostninger
LBC Stabil Super (Garanti Invest) 13.55%
HNG LookBack (Nordea) 13.03%
CBK Global (Garanti Invest) 11.97%
KomKre Basket (Garanti Invest) 11.04%
Dexia Basis (Garanti Invest) 10.53%
LBK Health Care (Garanti Invest) 10.43%
KomKre Global (Garanti Invest) 10.30%
Dexia Super (Garanti Invest) 10.28%
HNG Chance 2007 (Nordea) 8.81%
LBC Stabil Basis (Garanti Invest) 8.34%
KomKre aktie (Garanti Invest) 7.79%
KomKre Japan (Garanti Invest) 7.17%
HNG Tryghed (Nordea) 7.10%

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display