Langers Skarpe Aktietips:  Vi tog fejl der er ingen styrke til et aktierally

Optimismen er ikke at spotte, fordi den positive stemning i aktiemarkedet forsvandt som dug for solen.

  Foto: Istock  

INVESTERING

I sidste uge, at aktiemarkedet var ved at genvinde optimismen, og at der var god mulighed for et mindre aktierally de kommende uger. Den positive stemning fes imidlertid ud ligeså hurtigt, som den var kommet. De seneste dage har markederne ligget næsten uændret uden nogen særlig stor omsætning.
Situationen er lige nu, at der bestemt ikke er optræk til et nyt minirally. Men der ser heller ikke ud til at være optræk til et større kursfald. Vi holder øje med det toneangivende amerikanske S&P 500-indeks, hvor fald under 2430 vil være kritisk. Modsat skal vi have et brud over 2480, for at købssignaler vil udløse et nyt rally.

På den lidt længere bane er guldpris og obligationsrenten afgørende:
Så længe guldpriserne fortsætter med at stige, og den tiårige obligationsrente fortsætter med at falde, er vi overbeviste om, at aktiemarkederne før eller siden vil reagere på disse advarselssignaler ved at begynde at skride nedad. Begge signaler indikerer, at der er noget rusk ravende galt med den globale økonomi, og at vi bevæger os mod et selvforstærkende deflationært miljø med selvforstærkende prisfald, som også forstærkes af en vigende Credit Impulse, altså en generel stramning af kreditterne til private og virksomheder.
Eksperter ser nu også, at det er et spørgsmål om tid, før det kommer til en direkte konfrontation mellem Nordkorea og USA – og hvad så med Kina, Japan og Sydkorea? Ved den mindste smule øget krigsrisiko, vil finansmarkederne tage en øget risikopræmie. Så vores bundlinje er stadig at vi står foran den store aktienedtur, men måske først hen mod nytår.

Vestjysk Bank aktien prissat helt ude i hampen:
Indrømmet, det er altid vanskeligt lige at regne ud, hvad der er den ”rigtige” kurs i forbindelse med handel med tegningsretter ved en kommende kapitalforhøjelse.
Vores beregning viser dog, at uanset om man regner på aktiekursen på selve aktien eller på kursen på tegningsretter, skulle Vestjysk Bank nu være den ekstremt dyreste danske bankaktie, ca. tre til fire  gange højere værdisat end andre danske bankaktier. Også selvom banken fortsat er belastet af ganske mange usikre udlån, herunder til landbruget.
Efter den planlagte kapitalforhøjelse på 720 mio. kr. vil bankens bogførte egenkapital være ca. 2,24 mia. kr. Efter kapitalforhøjelsen vil der være knap 900 mio. aktier. Med den aktuelle børskurs på 6,4 kr. svarer det til en samlet børsværdi 5,7 mia. kr.  Altså en kurs / indre værdi på 2,6.

Denne multipel skal sammenholdes med værdiansættelsen på en mellemstor danske bankaktie på ca. 0,8-1,4. Eksempelvis handles Sydbank til en k/I værdi på 1,36, Nordjyske Bank til 0,76 og Spar Nord til 1,16. Vi vurderer en fair værdi på Vestjysk Bank til i bedste fald 1,1 gange indre værdi, hvilket svarer til en aktuel kurs på 2,7. Altså ca. 60 pr. under den aktuelle børskurs.

Næsten ligeså skæv er den aktuelle pris på Vestjysk Banks tegningsretter:
Der skal bruges 15 tegningsretter for at tegne en ny aktie til én krone. Med den aktuelle pris på tegningsretter på 25 øre, svarer det til, at en ny aktie købt med tegningsretter koster (15x25 øre) + 1 kr.= 4,75 kr. Stadig langt over fair kurs.
Vi ser en interessant investering i tegningsretterne og derigennem en ny aktie, når de kommer under 10 øre. Det svarer til en aktiepris på 2,5 kr. Vi overvejer dog ikke at købe til vores modelportefølje, før prisen eventuelt kommer ned på 5-7 øre.

Dokumentation fra prospektet:
I prospektet (side 160)  står: ”Ved Udbuddets gennemførelse med tegning af de udbudte aktier (744.973.396 stk.) og efter fradrag af skønnede omkostninger i forbindelse med Udbuddet vil egenkapitalen pr. 30. juni 2017 udgøre ca. 2241,1 mio. kr. svarende til en indre værdi pr. Aktie på 2,5 kr.. Dette udgør en umiddelbar reduktion af den indre værdi pr. Aktie på 7,6 kr. og dermed en udvanding på 75 pct. for alle eksisterende aktionærer, og en umiddelbar forøgelse af den justerede egenkapital pr. aktie på 1,5 kr. svarende til 150 pct. for nye investorer” (der køber nye aktier til 1 kr., red). 

Modtag tre udgivelser af Økonomisk Ugebrev Formue gratis - klik her:  https://abonnement.ugebrev.dk/formue-gratis/

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display