Lagerprincip

INVESTERING

En metode til at opgøre afkastet af en værdipapirbeholdning på. Kursgevinster og tab som følge af ændringer i markedskursen medregnes i afkastet, uanset om værdipapirerne er blevet solgt – dvs. realiseret – eller ej.

Ligger kursen på en aktie eksempelvis på 100 ved årets start og er steget til 115 ved årets slut, beregnes avancen til 15 kroner, som der betales skat af. Dermed kommer investor til at betale skat af endnu ikke realiserede gevinster.

Tags