Lær at forudsige aktiens kurs matematisk

Her er 5 gode værktøjer, der gør det muligt for dig at regne ud, om du skal købe eller sælge ud af dine aktier.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

1. Det glidende gennemsnit 

Det glidende gennemsnit er et af de allermest grundlæggende værktøjer i teknisk analyse, og det kan du bruge til at undersøge, om en aktie, en valuta eller et andet aktiv er i en stigende eller faldende kurstrend.

Typisk vil du kigge på grafer, som viser det glidende gennemsnit over 20, 50 eller 200 dage, og det vil altså sige, at der ligger henholdsvis 20, 50 eller 200 dages kurshistorik til grund for det glidende gennemsnit. Hver dag bliver et nyt tal lagt til gennemsnittet, mens det ældste tal bliver trukket fra, og dermed har du det nyeste tal i kurven.

Sådan handler du på det:
Hvis kursen på et aktiv bryder igennem sit glidende gennemsnit – eller et kort glidende gennemsnit bryder op eller ned igennem et længere glidende gennemsnit – kan det være tegn på, at der er ved at ske et trendskifte i kursen. Tommelfingerreglen er, at 200 dages glidende gennemsnit vægter højere end for eksempel 20 dages-grafen, hvis de to skulle være uenige.

KØBSSIGNAL:
Hvis en aktie for eksempel stiger, så den kommer til at ligge højere end sit glidende gennemsnit, er det et tegn på, at den er i en stigende trend, og det er dermed isoleret set et købssignal.

SALGSSIGNAL:
Omvendt er aktien i en faldende trend, hvis den falder fra at ligge højere end sit glidende gennemsnit til at ligge lavere, og det er dermed et salgssignal.

2. RSI
RSI er en forkortelse for Relative Strength Index og er en såkaldt oscillator, fordi den svinger mellem 0 og 100. RSI viser forholdet mellem de seneste gevinster og tab i et aktiv i et forsøg på at afgøre, om aktivet er overkøbt eller oversolgt.

Du kan finde grafer med RSI, som allerede er udregnet for dig, for eksempel hos Euroinvestor eller Saxo Bank, men du kan også selv beregne det – på internettet kan du hurtigt finde brugbare anvisninger

Sådan handler du på det:
RSI kan give dig et fingerpeg om, hvorvidt en aktie eller et andet aktiv er i op- eller nedtrend:

0-20: Aktien er oversolgt, så det kan være tid til at købe op, inden trenden vender
20-40: Aktien er inde i en perode, hvor den falder
40-60: Aktien er i en neutral situation
60-80: Aktien kan være i en stigende trend
80-100: Aktien er overkøbt, så det kan være en god idé at tage din gevinst hjem, inden trenden vender

Bemærk: Nogle tekniske analytikere benytter 70 og 30 som grænserne for, hvornår et aktiv er overkøbt eller oversolgt.

3. Omsætning
Det er også værd at holde øje med omsætningen i en aktie, for det kan fortælle noget om, hvor mange investorer, der egentlig er med til at holde en trend kørende. Omsætningen stiger, hver gang en investor køber eller sælger aktier, og derfor kan omsætningen sige noget om styrken af de bevægelser, man ser i markedet.

Kim Cramer Larsson, der er teknisk analytiker hos Saxo Bank, lægger dog mindre vægt på volumen, end han tidligere har gjort.

"Markedet er påvirket af højhastighedshandlere, som hele tiden lægger små ordrer ud på markedet uden at have intentioner om at købe en større portion aktier. Så får du noget handel, der ikke er helt reel, og det gør, at jeg ikke bruger volumenindikatorer så meget længere," forklarer han

Sådan handler du på det:
Der er 3 grundlæggende principper bag vurderingen af omsætningen:

  1. Når priser stiger eller falder, er en stigende volumen en indikator på, at der ligger en reel bevægelse bag stigningen eller faldet, og bevægelsen har haft styrke.
  2. Er omsætningen stor omkring en top eller en bund, signalerer det udmattelse, og det kan være et tegn på, at aktien er på vej i den modsatte retning.
  3. Hvis volumen er faldende, er det tegn på, at en trend er ved at blive svagere. Hvis en aktie for eksempel stiger, og volumen falder i takt med stigningen, indikerer det, at færre og færre investorer er interesseret i at købe på det prisniveau. Dermed kan trenden være tæt på sin afslutning.

4. Støttelinjer og modstandslinjer 
Når du kigger på prisudviklingen for eksempel i en aktie, vil du ofte kunne tegne nogle linjer fra top til top og fra bund til bund. Det er henholdsvis modstandslinjer og støttelinjer.

Modstandslinjer er de priser, som aktien sjældent kommer over, mens støttelinjer er de bunde, som en aktie sjældent falder under. Mange investorer vil således være villige til at sælge, når aktien rammer en modstandslinje, og omvendt vil mange købe op, hvis aktien falder så meget, at den kommer ned og tester en støttelinje.

Sådan handler du på det:
Bryder kursen på en aktie ned gennem en støttelinje, kan det tolkes som et skift i forholdet mellem købere og sælgere og et signal om, at kurs skal endnu længere ned – og modsat ved brud op gennem en modstandslinje. Disse brud kan dermed være salgs- eller købssignaler.

Du kan også bruge støttelinjerne til at sætte et stop/loss det rigtige sted – altså fastsætte det kursniveau, hvor du sælger og tager dit tab, hvis en aktie falder. Det er en dårlig idé at lægge et stop/loss lige over en støttelinje, for det vil betyde, at du sandsynligvis kommer til at sælge på bunden, inden aktien kommer til at stige igen.

5. Tekniske gaps
Sommetider sker der dramatiske bevægelser på markederne, hvor et aktiv springer op eller ned, uden der er ret meget handel. Det kaldes et teknisk gap, og tommelfingerreglen er, at et gap stort set altid bliver lukket igen.

Sådan handler du på det:
Hvis kursen på en aktie for eksempel stiger pludseligt fra kurs 120 til 140, vil teorien om de tekniske gaps sige, at kursen kommer til at falde igen, fordi den skal tilbage og lukket hullet mellem kurs 120 og 140, inden den kan stige igen. Derfor betaler det sig ofte at afvente et køb af aktien – eller et salg ved et teknisk gab nedad.

Fra Penge & Privatøkonomi, oktober 2014

Tags

Anbefalede artikler