Kursstigninger kan være snydesignal

Aktiemarkedet nærmest skriger på en kortsigtet korrektion ned. Men dette vil ikke nødvendigvis ske, da aktiemarkederne lige nu synes at være dybt irrationelle og stemningsstyrede, skriver Aktieugebrevet.

INVESTERING

Det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks har nu nået vores best case i 1150, svarende til toppen tilbage i januar 2010.

Den seneste måneds aktierally i USA har været usædvanlig stærkt med en næsten ubrudt fremgang fra 1050 til 1150-niveau. Det er fortsat de cykliske vækstaktier, der har trukket den største del af læsset. Og det peger i retning af stor tiltro til solid økonomisk vækst fremad.

Eller også afspejler det blot, at aktiemarkederne nu i en meget lang periode har været trukket af en meget positiv stemning, momentum-investorer der blot følger trenden, og en ensidig tro på, at økonomien de kommende år vil være i solid fremgang.

Under alle omstændigheder bør man tage notits af de signaler, aktiemarkedet selv sender. Derfor vil vi grundigt underkaste vores forbeholdne syn på aktiemarkederne et grundigt servicetjek, hvis S&P bryder solidt op gennem 1150.

Dette vil nemlig være et stærkt teknisk købssignal, som i sig selv kan trække aktierne betydeligt højere op. Brud op gennem 1150 vil derfor betyde, at vi kan blive tvunget til at spille med på en fortsat aktiefremgang, uagtet at vi ikke er trygge ved situationen.

Stemningsstyrede aktiemarkeder

Fordi: For det første synes aktiemarkederne på den helt korte bane at være ekstremt overkøbte. Markedet nærmest skriger på en kortsigtet korrektion ned. Dette vil ikke nødvendigvis ske, da aktiemarkederne lige nu synes at være dybt irrationelle og stemningsstyrede.

For det andet er de fremadrettede økonomiske nøgletal forsat skuffende.

Selvom der senest har været blandede signaler, er bundlinjen fortsat negativ.

Fredag kom meget stærke data for privatforbrug, som steg langt mere, end analytikerne havde ventet. Samtidig viste den seneste (usikre) husstandsmåling skabelse af ganske mange nye arbejdspladser.

Vi lægger mest vægt på følgende forhold:

a) Usikkerheden om udviklingen i kinesisk økonomi er stigende, da myndighederne nu lægger op til at bremse kreditgivningen. Hold øje med det kinesiske Shanghai-indeks, der et stykke tid har balanceret på det vigtige 200-dages glidende gennemsnit.

b) De seneste målinger af den amerikanske forbrugertillid peger klart ned. Billedet blev fredag bekræftet i målingen fra Michigan Sentiment. Den negative udvikling er tidligere dokumenteret af målingerne fra Conference Board og ABC news, hvor sidstnævnte nu også viser markant faldende forbrugertillid i højindkomstgrupperne.

c) Udviklingen i de mindre og mellemstore amerikanske selskaber er nu også klart negativ. I den månedlige måling af erhvervstilliden fra NFIB fra marts er pilene igen begyndt at pege klart nedad, både når det gælder den generelle samfundsøkonomi, indtjeningsudvikling og lånemuligheder i bankerne. Resultaterne er i direkte modstrid med målingerne fra de større virksomheder i ISM’s erhvervstillid.

Og forskellen er nu historisk stor mellem NFIB og ISM: Der er umiddelbart tre oplagte forklaringer, dels at de mindre virksomheder (som står for 2/3-dele af USA erhvervsliv) har det meget dårligere end de store, mere internationale virksomheder, som ofte også vil være begunstiget af den stærke vækst i Asien.

Dels at de mindre og mellemstore selskaber har vanskeligere ved at hente finansiering til drift og ekspansion. Og dels at de mindre virksomheder ligesom i 2007-2008 var en ledende indikator for, hvad der senere også ramte de store virksomheder. Vi antager, at forklaringen er lidt af begge dele.

Det store spørgsmål er dog, om en opbremsning i den økonomiske vækst bliver meget stejl og negativ, eller om der blot bliver tale om en lille udfladning.

Med fortsatte effektiviseringer i erhvervslivet er der med selv en moderat økonomisk vækst, fortsat rum for øgede overskud de kommende kvartaler – efter det overraskende positive 4. kvartal 2009.

Vi bemærker, at ECRI’s ugentlige indikator for den økonomiske vækst peger i retning af en vækstopbremsning hen mod sommeren, men endnu ikke en egentlig økonomisk nedtur.

Vi vil følge opdateringen af den ugentlige indikator meget tæt, da ECRI de seneste årtier har været overraskende stærke til at forudse næste økonomiske recession.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display