Kursmanipulation - smart, men ulovligt

Uanset hvor beskedent et beløb man får ud af kursmanipulation, er straffen benhård. For det handler ikke om gevinster, men om principper - og om at kunne stole på de handler, der indgås.

INVESTERING

En privat investor fik i starten af oktober en bøde på 5.000 kroner og 10 dages betinget fængsel. Han blev i byretten dømt for kursmanipulation for 810 kroner. Dommen er anket, men under alle omstændigheder lyder det som en hård dom, når man tager det sølle udbytte i betragtning. Men det handler imidlertid ikke om gevinster, det handler om principper og om at kunne have tillid til de handler, der indgås på en værdipapirbørs. Det handler om hele fundamentet for en effektiv og velfungerende fondsbørs.

Den omtalte sag er blot én blandt 9 aktuelle sager, der alle tager udgangspunkt i udnyttelse af bankernes strakshandelssystemer. Når kunder vil handle via deres bank, kan det foregå i en såkaldt strakshandel, hvor kunden køber af eller sælger til banken til kurser, der modsvarer de faktiske handelskurser på børsen. Og ved mere illikvide aktier – altså aktier, der ikke handles særlig meget – kan dette system manipuleres.

Når der som i dag bliver handlet elektronisk, så efterlades der et digitalt fingeraftryk, som nemt og meget hurtigt kan spores.

Smart, men ulovligt

Anklagemyndigheden mener, at personerne i de pågældende sager har presset kursen på aktier i vejret ved at lægge fiktive høje købsbud direkte ud på fondsbørsen for at få bankerne til at hæve deres strakshandelskurser tilsvarende. Denne stigning har personerne så udnyttet til i stedet at sælge aktier til bankerne til de nye, højere kurser. Personerne har derefter lynhurtigt fjernet deres købsbud fra fondsbørsens handelssystem. Reelt har købsbuddene altså udelukkende haft til formål af løfte den kurs, investorerne kunne få for deres aktier ved salg til banken.

Det er smart. Det er ulovligt. Det er kursmanipulation. Og det er det, fordi det billede af markedet, som banken og andre markedsdeltagere har handlet ud fra, har været manipuleret. Fuskeren skaber altså et falsk billede af virkeligheden, og det er forbudt ifølge Værdipapirhandelslovens § 38.

Men hvor går grænsen mellem manipulation og hyppige køb og salg i flere aktier mange gange om dagen? Alle vil jo gerne købe billigt og sælge dyrt. Det er det i sidste ende op til domstolene at afgøre. Men den formastelige investor, der blev dømt i oktober i år, har forsvaret sig med, at han hele tiden tager hurtige modsatrettede og skiftende beslutninger om køb og salg og derfor ikke vurderede, at der var tale om ulovlig handel til manipulerede kurser.

Den aktuelle sag, de kommende sager og tidligere sager om insiderhandel og kursmanipulation rejser en lang række konkrete spørgsmål, tvivlstilfælde og myter, som Penge & Privatøkonomi svarer på med udgangspunkt i interview med senioranalytiker Jakob Kaule Poulsen fra OMX Den Nordiske Børs i København og statsadvokat, assessor Peter Martin Blinkenberg fra Bagmandspolitiet.

Tags

Anbefalede artikler