Køb penge til lavpris

Kombinationen af usikkerhed på aktiemarkedet og tilbageholdende investorer kan levere gode købsmuligheder for den langsigtede investor. I øjeblikket er der f.eks. en række investeringsselskaber, der handles med en klækkelig rabat på grund af manglende efterspørgsel.

INVESTERING

‘Side 1: Køb penge til lavpris’

Er du på udkig efter “billige penge”, kan det betale sig at holde øje med kursen på en række investeringsselskaber noteret på hhv. den ordinære børs og på First North. Helt aktuelt finder du fem selskaber, der handles med en rabat på mellem 4 og 25 %.

 

Under normale omstændigheder handles investeringsselskaber nemlig ganske tæt på selskabernes indre værdi, der angiver værdien af selskabets beholdning af typisk børsnoterede værdipapirer og kontanter.

 

Men i et negativt marked forsvinder interessen for investeringsselskaberne, hvilket ofte sender kursen langt ned under den reelle værdi.

 

Er du langsigtet investor og på udkig efter et godt køb, betaler det sig derfor at holde et vågent øje med de daglige meddelelser fra Fondsbørsen om selskabernes indre værdi.

 

Rabat på 25 % i SPEAS

 

Rabatten på selskaberne svinger betydeligt og er størst hos investeringsselskabet, Scandinavian Private Equity (SPEAS), der handles cirka 25 % under sin senest offentliggjorte indre værdi.

 

SPEAS er et investeringsselskab, der primært investerer i unoterede private buy-out equity-fonde. De enkelte equity-fonde investerer i en række unoterede porteføljeselskaber med henblik på at opnå et afkast, der er højere end det generelle markedsafkast på børsnoterede værdipapirer.

 

Forretnings-idéen i de enkelte fonde er at sikre sig fuld kontrol over de opkøbte virksomheder og derigennem optimere drift og kapitalstruktur, hvorefter virksomheden afhændes i en forhåbentlig toptrimmet tilstand.

 

Historisk har den type investeringer skabt et afkast på mellem 14 og 22 % årligt set over en 10-årig periode. Investeringshorisonten for de enkelte virksomheder er dog normalt på mellem 3 og 7 år.

‘Side 2: Køb penge til lavpris’

Tags

Anbefalede artikler