Køb og salg af investeringsbeviser

Når du investerer i en investeringsforening, køber du reelt et investeringsbevis - på samme måde, som du køber en aktie i et selskab.

INVESTERING

Kursen på investeringsbeviset er bestemt af afdelingens indre værdi. Den indre værdi er et udtryk for den regnskabsmæssige værdi af ét investeringsbevis. Den regnskabsmæssige værdi er til gengæld bestemt af kurserne på de aktier og obligationer, som afdelingen har i sin beholdning.

Investering i investeringsforeninger foregår i de fleste tilfælde på fuldstændig samme måde, som når du køber en aktie, da mange investeringsforeninger har noteret deres afdelinger på børsen. Investeringsbeviserne bliver handlet til en aktuel kurs. Kursen på investeringsbeviset ligger tæt på afdelingens indre værdi.

Der eksisterer et såkaldt spread mellem købs- og salgskursen, så købskursen typisk ligger lidt over den indre værdi, og salgskursen lidt under.

Er der overvægt af sælgere, vil købs- og salgskurser typisk ligge under den indre værdi, mens kurserne typisk vil ligger over den indre værdi, hvis der er overvægt af købere.

Andre investeringsbeviser er ikke til salg på børsen. Det er de såkaldt unoterede investeringsbeviser. Her skal du give din bank instruks om, at du gerne vil købe eller sælge investeringsbeviser i en bestemt afdeling. Det går næsten lige så hurtigt, som når du selv handler, men du kan risikere at betale et gebyr til banken, som er højere end det, du skal betale, når du handler via nettet.

Hvis investeringsforeningen har en samarbejdsaftale med din bank, kan du i de fleste tilfælde købe de unoterede investeringsbeviser via netbank, men du handler altså stadig via banken.

Tags

Anbefalede artikler