Køb og salg af aktier

Handel med aktier foregår på børser verden over, hvor udbud og efterspørgsel afgør prisen (kursen) på aktierne.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Du kan være med i legen via en bank eller en internetmægler – enten ved at lade banken købe eller sælge på dine vegne, eller ved selv at handle via internettet. Handel via internettet er det billigste og er også det mest udbredte. Internettet har den fordel, at du løbende kan følge kursudviklingen og dermed øge dine chancer for at handle til den bedste kurs.

Kursen på danske aktier fastsættes på Københavns Fondsbørs. Der er hovedsageligt tre måder at handle aktier på: strakshandel, børshandel og gennemsnitshandel.

Strakshandel
Ved en strakshandel handler du med banken, der sælger eller køber aktier til en fastlagt kurs. Fordelen er, at du kender den præcise kurs, når du lægger ordren ind. Ulempen er, at banken kun tilbyder strakskurser på nogle få aktier. En anden ulempe er, at banken arbejder med en købskurs og en lidt lavere salgskurs, og derfor risikerer du at få en dårlig kurs, uanset om du køber eller sælger. Bankens kurs skal dog som minimum modsvare den kurs, man umiddelbart kan opnå ved en børshandel.

Børshandel
Ved en børshandel lægger du selv din ordre ind på Fondsbørsen. Fordelen er, at du selv bestemmer, hvilken kurs du vil købe og sælge til, og derfor kan du ofte få en ekstragevinst i forhold til strakshandel. Ulempen er dog, at du ikke kan være sikker på, at der er nogen, der vil handle med dig til den kurs, du har fastsat. Et andet problem er, at du helst skal handle mindst en handelspost.

En handelspost er et bestemt antal aktier, som du skal købe eller sælge, i et selskab, for at andre kan se din ordre på Fondsbørsens handelssystem. Aktier i Danske Bank sælges eksempelvis i handelsposter på 100 aktier, så du ved en kurs på 200 skal handle for 20.000 kr. i selskabet, hvis du vil have, at ordren skal være synlig.

Køber eller sælger du mindre end en handelspost, er det sværere at gennemføre en handel, da du skal have en modstående part, som også handler sine aktier i mindre portioner. Dermed risikerer du, at din ordre bliver handlet over flere omgange, hvilket øger udgiften til kurtage.

Handelsposternes størrelse på de enkelte aktier bliver fastsat af Fondsbørsen to gange om året.

Gennemsnitskurshandel
En måde at handle værdipapirer på, hvor du handler til en dags kursgennemsnit. Handlen bliver først afregnet, når børsen i København har beregnet gennemsnitskursen. Ved køb tillægges typisk 0,5 pct. Ved salg fratrækkes typisk 0,5 procent. Der beregnes en gennemsnitskurs for alle handler kl. 15.30 og for alle handler kl. 17. Handlen foregår til én af disse gennemsnitskurser og med banken som modpart. Fordelen er, at du er sikker på at få handlen gennemført, mens ulempen er, at handlen ikke nødvendigvis bliver gennemført til den bedste kurs.

Tags

Anbefalede artikler