Kina-aktier på vej nedad

Der er stor sandsynlighed for, at nedturen for de kinesiske aktier - med en vis forsinkelse - viser vejen for de vestlige aktiemarkeder, skriver Aktieugebrevet.

INVESTERING

Efter kursfaldet i starten af sidste uge kunne man have forventet, at aktiemarkederne også denne gang var vendt tilbage og steget til nye højder. Indtil videre ser historien dog ud til at blive anderledes denne gang.

Efter fredagens markante kursfald i USA (efter dansk lukketid) kan aktiemarkedet nu opfattes som stigende nervøst.

Nervøsitetsindikatoren VIX har på ugebasis kun tre gange siden foråret 2009 været omkring eller over 40 ugers glidende gennemsnit: Første gang var i oktober 2009, anden gang var i januar 2010 og tredje gang var i starten og slutningen af sidste uge.

Hvis VIX fortsætter med at stige i denne uge, er vi allerede godt inde i den zone, hvor advarselslamperne blinker ildevarslende rødt for “fare på færde”.

Der er stadig mange signaler, som peger i retning af, at man skal være særdeles påpasselig, og der kommer hele tiden nye til.

Alene det forhold, at det toneangivende S&P 500 indeks nu har snuset til og blevet afvist ved 200 dages glidende gennemsnit i 1220, gør os meget bekymrede over, hvad der ligger forude.

Vi har længe haft fokus på USA’s økonomi, hvor meningerne om økonomisk opsving eller ej fortsat er meget delte.

I bedste fald er der et moderat vækstopsving i gang, hvilket ugens BNP-data for første kvartal (3,2 procent) også viste.

Lageropbygninger tegnede sig for halvdelen af væksten, og det private forbrug har også trukket overraskende godt.

Soliditeten i opsvinget vil i høj grad afhænge af privatforbruget, som næppe kan stige meget mere uden højere beskæftigelse.

Det er dog ikke USA’s økonomi, der på det seneste har sat dagsordenen på aktiemarkederne. Indenfor de seneste uger er der kommet nye dagsordener ind over banen, som også fremover kan blive meget dominerende.

Sydeuropæisk gældskrise

For det første fylder den sydeuropæiske gældskrise stadig mere for stemningen på de finansielle markeder, og der er stigende erkendelse af, at der ikke er nogen lette løsninger på Grækenlands gældskrise.

Stadig mere taler for, at banker med græske statsobligationer i beholdningen må acceptere en nedskrivning på 30-40 procent af hovedstolen, hvilket kan kaste den europæiske finansverden ud i en ny krise.

Desuden er der stigende risiko for, at problemerne spreder sig til portugisiske og spanske statspapirer.

I sidste ende er stabiliteten omkring Euro markant truet med risiko for, at Grækenland trækker sig ud af den fælles mønt.

Vi forventer, at den sydeuropæiske gældskrise vil sætte dagsordenen de kommende måneder.

For det andet peger stadig flere signaler i retning af en vækstopbremsning i Kina.

Det kinesiske aktieindeks er nu dykket markant under det psykologisk vigtige 200 dages glidende gennemsnit. Opbremsningen understøttes af den historisk meget pålidelige indikator fra OECD.

Vi ser meget stor sandsynlighed for, at nedturen i kinesiske aktier viser vejen for de øvrige vestlige aktiemarkeder med en vis forsinkelse.

Nedtur i kinesiske aktier

Nedturen i kinesiske aktier begyndte også meget tidligere end i USA-aktierne tilbage i 2008.

Da Kina i høj grad har været dynamo for de vestlige økonomier, kommer der til at mangle en vigtig byggeklods, hvis Kina falder yderligere sammen.

Samtidig vil lavere vækst i Kina få en række vigtige råvarer til at falde i pris. Det er allerede ved at ske for metalråvarer.

Faldende råvarepriser vil give grobund for deflation og markant lavere obligationsrenter, som de seneste uger allerede er faldet markant i USA.

Vores bundlinje er stadig, at sandsynligheden for kursfald fra det aktuelle kursleje nu er på 80 procent. Mod 20 procent for yderligere markante kursstigninger.

I første omgang ser vi 1150 – 1160 på S&P 500, som et meget vigtigt pejlemærke. Brud heraf skal tages meget alvorligt.

Alternativt kan der igen blot være tale om en kortsigtet negativ korrektion.


 

Tags

Anbefalede artikler