Kig de professionelle investorer i kortene

Savner du inspiration til din aktieportefølje, kan du besøge investeringsforeningernes hjemmesider - eller tjekke dem her på Penge.dk - og se, hvilke aktier porteføljeforvalterne har valgt til deres afdelinger.

INVESTERING

‘Side 1: Kig de professionelle investorer i kortene’

Et par klik med musen og du har ny inspiration til at sammensætte din portefølje. Læg den elektroniske vej forbi investeringsforeningernes hjemmesider – eller tjekke dem her på Penge.dk – og hent masser af nyttig information om de aktier, du overvejer at investere i.

Porteføljeforvalterne bliver vurderet og aflønnet efter, hvordan deres investeringer arter sig, og derfor kan du være temmelig sikker på, at afdelingen udelukkende investerer i aktier, som kan øge porteføljens værdi.

Vi har set nærmere på seks af de største afdelinger for danske aktier. Vi har valgt seks afdelinger, der har klaret sig rigtig godt med stockpicking, hvor det i høj grad er porteføljeforvalterens næse for at finde de rigtige aktier, der afgør, om afdelingen klarer sig godt eller skidt.

Vi har ikke kun set på, hvilke aktier afdelingen har i porteføljen, men også noteret os, hvor meget de enkelte aktier vægter i porteføljen sammenlignet med aktiens andel af markedsværdien på Københavns Fondsbørs. Kun hvis aktien er overvægtet i porteføljen i forhold til Fondsbørsen, kan man for alvor tale om, at investeringsforeningen har tiltro til aktien.

Sukker og biotek i top
Overordnet set er der ganske stor forskel på, hvilke aktier de seks investeringsforeninger har valgt at invitere med til festen – ligesom der er forskel på, hvor mange aktier der indgår i porteføljen – men en enkelt aktie går igen med en betydelig overvægt i samtlige seks foreninger, nemlig Danisco. På Fondsbørsen vægter Danisco med 2,08%, men de seks foreninger har i gennemsnit investeret mere end tre gange så meget i Danisco – et tegn på, at der er bred tillid til, at kursen på Daniscoaktier vil stige.

Også Novo Nordisk, Danske Bank og A.P. Møller – Mærsk er repræsenterede i samtlige afdelinger, men ikke med overvægt i nogen afdeling. Det skyldes, at en investeringsforening ikke må have mere end 10% af sin formue placeret i ét selskab. Novo Nordisk udgør 9,57% og Danske Bank 11,69%, mens A.P. Møller – Mærsk udgør hele 24,03% af Fondsbørsens samlede værdi – og derfor er det ikke muligt at have overvægt i disse aktier.

Kun hvis aktien er overvægtet i porteføljen i forhold til Fondsbørsen, kan man for alvor tale om, at investeringsforeningen har tiltro til aktien.

Kigger man længere ned ad listen, springer især den risikobetonede biotekaktie Bavarian Nordic i øjnene. Aktien indgår i porteføljen hos fem af investeringsforeningerne, der alle har en relativt stor andel af formuen placeret i Bavarian Nordic. Mest optimistisk er Alfred Berg, der har en 14,4 gange så høj vægtning af aktien i sin portefølje.

Ringe tiltro til Vestas
Hvem der er inviteret med til festen, er dog kun den ene side af sagen. Mindst lige så interessant er det at se på, hvem der ikke er velkomne. Og her springer især Vestas i øjnene. Kun Nordea Invest har investeret i den jyske vindmølleproducent og har valgt at sætte 2,5% af formuen i selskabet. Vestas udgør 1,48% af Fondsbørsen.

Heller ikke biotekvirksomheden Novozymes nyder den store popularitet. Kun to investeringsforeninger har valgt at optage aktien i deres portefølje – og begge i et niveau, der svarer til Fondsbørsens. Til Novozymes’ forsvar kan man dog sige, at analytikere gennem flere år har vurderet, at aktien var for højt prissat. Ikke desto mindre er kursen på Novozymes blevet mere end fordoblet de seneste to år.

SÅDAN BEREGNES VÆGTNINGEN
For at beregne de enkelte selskabers markedsværdi har vi ganget kursen den 12. maj 2005 med antallet af aktier i selskabet. Eksempelvis var der den dag 36,4 mio. udestående aktier i D/S Torm til en kurs på 316,50 kroner. Markedsværdien er derfor 11,5 mia. kroner. Dette beløb sættes i forhold til værdien af samtlige aktier på Fondsbørsen, som udgør ca. 975 mia. kroner. D/S Torms andel af værdien på Fondsbørsen er derfor 1,18%. Har en afdeling investeret 5% af formuen i D/S Torm, er afdelingen dermed overvægtet i aktien med 4,2 (5 divideret med 1,18).

5-10-40-REGLEN
Investeringsforeningerne er underlagt regler for, hvor stor en del af formuen, de må placere i en
enkelt aktie – den såkaldte 5-10-40-regel. Loven siger, at en enkelt investering højst må udgøre 5% af foreningens eller afdelingens formue. “Dog kan denne grænse forhøjes til 10% af foreningens eller afdelingens formue, såfremt den samlede værdi af investeringer, der overstiger 5%, ikke overstiger 40% af foreningens eller afdelingens formue.”

‘Side 2: Kig de professionelle investorer i kortene’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display