Kend dit nøgletal: K/I

Bruger du Kurs/Indre Værdi-nøgletallet med varsomhed, er det et godt værktøj til vurderingen af dine aktier. Men hvad dækker nøgletallet over?

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Kurs/Indre værdi er et nøgletal, du kan bruge i forbindelse med din analyse af aktier. Nøgletallet sammenligner aktiernes markedsværdi med egenkapitalen pr. aktie i den aktuelle virksomhed.

Nøgletallet bliver beregnet som aktiens pris divideret med egenkapitalen pr. aktie.

K/I-værdien viser dermed virksomhedens markedsværdi i forhold til egenkapitalen. Eller med andre ord: Hvad en investor betaler for en krones værdi i en virksomhed - er K/I lig med 2, betaler du 2 kroner for hver bogførte krone i virksomheden.

Brugt korrekt kan du bruge nøgletallet i vurderingen af, om en aktie er billig og måske undervurderet. Hvis K/I er højere end 1, viser det, at aktiemarkedet mener, at virksomhed er mere værd end den bogførte egenkapital. Er K/I-værdien er under 1, vurderer markedet, at markedsværdien er lavere end værdien af egenkapitalen.

Sammenligner du lignende firmaers K/I-værdier, kan du vurdere om en aktie er under- eller overvurderet.

Den engelske betegnelse er P/B, hvilket står for Price/Book Value. 

Tags

Anbefalede artikler