Kan bedringen på boligmarkedet få forbrugerne ud af busken?

Boligpriserne stiger - tegn på mere forbrug.

  Foto: Colourbox  

INVESTERING

Der bliver talt meget om bedring på boligmarkedet og ifølge Danmarks Statistik er boligpriserne også steget pænt på landsplan. Målt over de seneste 12 måneder er prisen på enfamiliehuse nemlig steget med 5,7 pct., mens ejerlejlighedspriserne er steget med lidt over 10 pct. Det betyder, at der er boligejere, som i perioden har oplevet at deres friværdi er steget.

Købte man eksempelvis et gennemsnitsligt hus for 12 måneder siden kostede det 2 mio. kr. Det sidste års stigninger i boligpriserne har betydet en værdistigning i boligen på hele 114.000 kr. Laves det samme regnestykke for en gennemsnitligejerlejlighed har man i løbet af de 12 måneder øget opsparingen i murstene med ca. 200.000 kr. en gevinst der vel og mærke er skattefri.

Stigende boligpriser og dermed stigende friværdi er til gavn for dansk økonomi. 

Når man som boligejer oplever, at friværdien stiger, får vi alt andet lige en større tro på fremtiden og er dermed også mere tilbøjelige til at forbruge.  Men indtil videre er der stadig en stor opsparingslyst blandt os forbrugere. Til trods for, at dansk økonomi er i fremgang og vi de senest 8 kvartaler har oplevet vækst, så har vi i den grad brug for, at vi som forbrugere kommer mere ud af busken og får muldvarpen op af lommen.  Privatforbruget udgør nemlig godt 50 pct. af den samlede økonomiske aktivitet.

Forhåbentlig kan bedringen på boligmarkedet kombineret med stigende realløn, lave renter og stigende beskæftigelse være med til at få forbrugerne frem fra deres skjul og hjælpe dansk økonomi på vej. Vi forventer dog ikke, at bedringen på boligmarkedet alene kan drive forbruget, og dermed ser vi således heller ikke, at der venter en stor forbrugsfest lige om hjørnet, men formentlig vil bedringen alt andet lige være med til at give et skub i den rigtige retning.

Tags

Anbefalede artikler