Investeringsprodukter får advarselsfarver

Fra nytår vil du blive præsenteret for et rødt, gult eller grønt lys, når bankrådgiveren forsøger at sælge et investeringsprodukt til dig.

INVESTERING

Den højpædagogiske mærkning skal fremover angive risikoen på produktet. Derudover skal samtlige bankrådgivere bestå en eksamen om værdipapirer. Disse tiltag er dele af en ny certificeringsordning for bankrådgivere.

STOP OG TÆNK.
Rødt gives til investeringer, hvor du risikerer at tabe alle dine penge og betale yderligere. Rød gives til meget komplicerede produkter som hedgefonde, optioner eller futures kombineret med obligationer. Også værdipapirer handlet på et ikke-reguleret marked, pantebreve, anparter og investeringer baseret på swaps får et rødt mærkat.

SÆNK FARTEN OG GØR KLAR TIL AT BREMSE.
Du kan tabe noget af eller hele dit indskud. Gul farve tildeles aktier og garantbeviser, andelsbeviser, erhvervsobligationer, udenlandske statsobligationer udstedt i andet end euro, udenlandske realkreditobligationer, investeringer gennem investeringsforeninger og visse former for obligationer og indlån.

KØR FREM UDEN FARE.
Ganske lav risiko for tab og et let gennemskueligt produkt. Grøn farve får statsobligationer udstedt i danske kroner eller euro samt danske realkreditobligationer.

 

Tags

Cxense Display