Investeringshorisonten er nøglen til succes

Turbulente aktiemarkeder er en udfordring for enhver aktiestrategi. Men tidshorisonten for dine investeringer er fortsat fundamental for et godt afkast.

INVESTERING

I det nuværende nervøse og usikre klima på verdens aktiebørser, hvor kurserne tordner op og ned, er det vanskeligt at fastholde det kølige overblik og en fast investeringsstrategi.

Men selvom finansmarkederne kan se uoverskuelige ud, er der fundamentale strategier, som ikke har ændret sig. Strategier, der er afgørende for en holdbar investeringsstrategi.

Blandt disse fundamentale strategier er tidshorisonten for din investering. Kender du den, ved du allerede en hel del om hvor, og hvordan, du bør investere dine penge - også selvom der er turbulens på de finansielle markeder.

Aktier stiger over tid

Når tidshorisonten har afgørende betydning for din investeringsstrategi skyldes det, at vækst over tid er mere end blot en historisk sandhed, når det gælder aktier.

At aktierne over tid vil give et større afkast end obligationer er et grundlæggende princip i det kapitalistiske system, der hele tiden afstemmer kurser og renter med hinanden.

Tidshorisonten er den tid, der går, fra du investerer pengene, til du realiserer den eventuelle gevinst. Og tiden er afgørende for din strategi af flere årsager.

For det første gælder det, at aktier godt nok forrenter sig over tid, men ikke hele tiden. Jo længere tid din investering har at forrente sig i, jo mindre sårbar er du derfor over for kortsigtede nedture eller midlertidige dyk på de finansielle markeder.

Som en konsekvens af dette følger afkastpotentialet også tidshorisonten - i hvert fald så længe du opererer med investeringer på det samme risikoniveau.

For eksempel er købs- og salgsomkostningerne de samme uanset tidshorisonten, og derfor bliver en større del af dit afkast spist af handelsomkostninger, når tidshorisonten på din investering er kort.

Med en kort tidshorisont er du derfor nødt til at løbe en større risiko for at få det samme afkastpotentiale i forhold til den tid, du investerer over.

Tidshorisonten påvirker risikoen

Sidstenævnte pointe er en af årsagerne til, at mange finansielle rådgivere anbefaler en såkaldt køb-og-hold strategi til private investorer.

Køb-og-hold strategien har da også vist sig at være en fornuftig strategi i forbindelse med de seneste års aktieuro, fordi de investorer, der fik kolde fødder og solgte ud, da det var værst, indtil videre har oplevet de største tab.

Men køb-og-hold-strategien afkræver ikke i sig selv noget svar på spørgsmålet om, hvor lang din tidshorisont er, og den giver derfor heller ikke noget særlig godt overblik over hverken din risiko eller dit afkastpotentiale.

Tidshorisonten hænger uløseligt sammen med din risikoprofil. Af flere årsager.

Jo længere din tidshorisont er, jo mindre er risikoen for tab ved at investere i aktier. Men det betyder ikke, at en meget risikabel aktie bliver til en sikker investering over tilstrækkeligt lang tid - eller at en lang tidshorisont kan erstatte en fornuftig spredning af dine aktier og dermed din risiko.

Det betyder blot, at du er mindre sårbar over for strukturelle ændringer i aktiernes værdisætning - strukturelle ændringer som dem vi oplever under finansielle kriser.

Ifølge partner hos Finanshuset i Fredensborg, Kim Valentin, har tidshorisonten derfor først og fremmest indflydelse på, hvor stor en del af din samlede investeringsportefølje, der bør stå i aktier.

“Hvis du isoleret betragter en aktieinvestering, er det jo ikke en investering med lav risiko. Men du kan sagtens have en lav-risiko opsparing med 50 procent i aktier, hvis din tidshorisont er 40 år. Faktisk kan aktierne i det tilfælde være med til at sænke din risiko, fordi du får en form for spredning imellem de forskellige aktiver,” forklarer han.

Løbende vedligeholdelse

Med en længere tidshorisont kan du altså have flere aktier i din samlede portefølje uden at udsætte din opsparing for en større samlet risiko. Og det betyder selvfølgelig et større afkastpotentiale i den sidste ende, også relativt til den tid, der er tale om.

Har du derimod en kort tidshorisont, er du tvunget til at realisere din investering om kort tid - uanset om det er et godt eller dårligt tidspunkt at sælge på.

Jo tættere du kommer på din tidshorisont, jo mere forudsigelig og sikker bør din investering derfor være. Hvilket i realiteten sige, at du bør have færre og færre aktier i din portefølje efterhånden som du nærmer dig tidshorisonten for at bibeholde den samme risiko i din portefølje. Det er noget, de fleste pensionsselskaber tilbyder at gøre automatisk i tak med, at du nærmer dig pensionsalderen.

Men det er noget, som mange private glemmer.

Ingen aktier under tre år

Det tilbageværende spørgsmål er selvfølgelig, hvor lang en ‘lang’ tidshorisont er, og hvor stor en andel af aktier, den helt konkret giver anledning til.

Svaret afhænger i høj grad af dine privatøkonomiske forhold og selvfølgelig dine egne ønsker til investeringernes risiko og potentiale.

Men der er alligevel mogle generelle retningslinier, som de professionelle rådgivere tager udgangspunkt i.

Ifølge investeringschef i Almindelige Brand, Niels Stærup, bør du slet ikke overveje aktier som en del af porteføjlen, hvis din tidshoritont er tre år eller kortere - i hvert fald ikke medmindre du er villig til at løbe en rimelig stor risiko.

“Hvis tidshorisonten er kort, kan der nå at ske meget. Det kan godt være, at der kommer en nedtur, og på tre år er det svært at nå at redde det ind igen. Men er din tidshorisont et sted mellem tre og syv år, begynder aktier at være interessante. Her vil vi typisk anbefale omkring 30 procent i aktier, og resten i pengemarkedet,” forklarer han.

Ifølge Niels Stærup skal din opsparing være på mere end syv år, før man kan tale om en lang tidshorisont. Syv år er nemlig så lang tid, at sandsynligheden for at aktieindeksene falder samlet set over hele perioden er meget lille.

“Vi siger syv år, for hvis der skulle komme en periode, hvor kurserne falder, så kan de nå at rette sig igen. Og derfor ser man, at hvis man har er en tidshorisont på syv år eller mere, så begynder man at tage en større del af aktier ind i porteføljen.”

Kend din økonomiske fremtid

For at arbejde med en lang tidshorisont er du derfor nødt til at kende din økonomiske situation i mange år frem, og det er altafgørende for, om den strategi du lægger på baggrund af tidshorisonten, viser sig at være hensigtsmæssig.

Ifølge Kim Valentin er det ikke altid lige så nemt, som de fleste tror.

“Tidshorisonten er altid et af de vigtigste forhold at kende til. Men det er faktisk noget, som folk som regel ikke har en særlig god fornemmelse af. Måske tror de selv på en to-årig tidshorisont, fordi der er to år til de går på pension, men livet holder jo ikke op, når de går på pension.”

“Det er især vigtigt at vide, hvad der sker over de kommende ti år. For selvom folk tror, at de har en relativt lang horisont, så skal de jo også bruge penge i dagligdagen, og der kan sagtens være forskellige ændringer, fx at man skal købe en bil, eller at man skal fejre guldbrylluppet. Forbruget skal der jo tages højde for i investeringerne, og det påvirker i sidste ende tidshorisonten,” siger Kim Valentin.

Tags

Anbefalede artikler