Investering: Passive investeringsforeninger bedst

Investerings-foreninger, som følger et indeks passivt, klarer sig bedre end de foreninger, som forsøger at udvælge de bedste køb.

INVESTERING

Investeringsforeninger, som følger et indeks passivt, såkaldte indeksfonde, klarer sig langt bedre end de foreninger, som aktivt forsøger at udvælge de bedste køb.

Det viser en undersøgelse fra Nationalbanken. Ifølge undersøgelsen klarer 80 procent af de danske investeringsforeninger sig dårligere end markedet. Og med høje administrationsomkostninger følger altså ikke et højere afkast.

Anbefalingen er derfor, at man vælger de foreninger med laveste omkostninger – altså de passivt forvaltede som blindt følger markedet. Alligevel er det kun 5 procent af danskernes samlede investeringer, der står i indeksfonde. En typisk investor vil kunne spare over en halv million kroner i omkostninger ved at vælge en passiv forvaltning af sin pension.

Aktivt forvaltede fondes afkast i forhold til benchmark

Antal afdelinger

Merafkast i procent

Note: Undersøgelsen gælder for perioden 2002 til medio 2008
Kilder: Investeringsforeningsrådet, Morningstar, Bloomberg, Danske Invest, Nordea Analytics

 

Tags

Anbefalede artikler