Investering med livrem

Er du til sikre afkast, bør du sætte penge i investeringsforeninger med fokus på danske stats- og realkreditobligationer. Men vær opmærksom på omkostningerne.

INVESTERING

Aktiemarkedet har været brutalt mod investorer, der trods krisen i Sydeuropa og amerikanske politikeres manglende beslutsomhed har satset på børserne. C20-indekset alene er faldet med 19 procent siden årsskiftet. Endnu værre er det gået i andre dele af Europa.

Derfor virker de mange investeringsforeninger, som investerer i danske stats- og realkreditobligationer, mere end almindeligt attraktive. Som kedelige, men bund solide alternativer til alverdens eksotiske investeringer, har foreningerne sikret investorerne – om ikke et kæmpe afkast – så i det mindste en rolig formuevækst.
Foreningen er for investorer, der vil have en relativt sikker investering.
Sikkerhed er også, hvad portefølje forvalter Peter Mosbæk fremhæver som det attraktive ved Maj Invests afdeling for danske obligationer. »Foreningen er for investorer, der vil have en relativ sikker investering, som de let kan forholde sig til. Her er ingen valutarisiko, og kursudsvingene er relativt begrænsede, « siger han.

Morningstars opgørelse over afkastet i Maj Invests nævnte afdeling viser, at det årlige afkast siden 2007 har haft udsving mellem 2 og 8 procent. Til sammenligning har afkastet i Maj Invests investeringsforening med fokus på danske aktier haft udslag mellem minus 48 procent i 2008 og plus 47 procent i 2009.

Vigtige omkostninger

Et lignende billede tegner sig i andre investeringsforeninger med fokus på danske obligationer. Eksempelvis har Danske Invests forening givet et afkast i 2010 og 2011 på henholdsvis 3,4 og 2,3 procent, mens Sparinvests forening for mellemlange danske obligationer har præsteret et årligt afkast på 1,5 til 6,3 procent i perioden 2007 til 2011. Ikke prangende, men til gengæld roligt og stabilt.

Når afkastet blot er marginalt over inflationen, er omkostningerne af gørende. Morningstars opgørelser viser i den forbindelse, at foreninger med fokus på danske obligationer generelt hører til i den billige ende. Blandt de fem udvalgte foreninger svinger de årlige omkostninger i procent af din investering – den såkaldte ÅOP – således mellem 0,44 og 0,71 procent.

Billigst er Maj Invest med en ÅOP på 0,44. Dyrest er Spar invest med en ÅOP på 0,71 procent. Til sammenligning er omkostningerne i mange aktieafdelinger på mellem to og tre procent af din investering. Ifølge Peter Mosbæk fra Maj Invest er forklaringen på de lave omkostninger, at Maj Invest ikke betaler bankerne for at markedsføre deres forening over for kunderne.

En anden forklaring, som bliver nævnt af og til, er, at lønomkostninger i de aktiefokuserede investeringsforeninger ofte er større end i de foreninger, der har fokus på obligationer. Sandsynligvis hænger det sammen med, at udsvingene i afkastet i aktieforeningerne er endog meget store – det medfører, at en dygtig aktiestrateg kan kræve en højere løn.

Fem danske fonde med lave omkostninger

Maj Invest Danske Obligationer har blandt andet spredt sin investering i realkreditobligationer fra Nordea, Nykredit og Realkredit Danmark.

Investerings-forening Fondskode Afkast 1 år Afkast 3 år ÅOP
Maj Invest Danske Obl. DK006000509-8 4,67% 6,97% 0,44%
Sparinvest Korte Obl. 2010 DK001576232-2 3,25% 4,56% 0,47%
Danske Invest Danske Korte Obl. DK001629042-2 2,35% 4,60% 0,51%
SEB Invest Lange Obl. DK006004695-1 6,26% 7,99% 0,59%
Sparinvest Mellemlange Obl. 2010 DK006010547-6 4,77% 6,84% 0,71%

Kilde: Morningsstar. Opgjort den 21. november 2011.
[emediate]

Tags

Anbefalede artikler