Investering i aktier

Her får du en introduktion til aktier og aktiemarkedet. Vi giver dig de mest basale værktøjer, du har brug for, hvis du vil øge dine chancer for at få succes som investor.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Aktier har gjort nogle mennesker rige og andre fattige, og du risikerer at blive blandt de sidste, hvis du ikke forbereder dig grundigt, inden du kaster dig ud i at investere i aktier.

Hvad er en aktie?
En aktie er en andel i en virksomhed. Du ejer med andre ord en del af virksomheden, når du køber en aktie.] Aktier handles på Fondsbørsen, hvor udbud og efterspørgsel bestemmer prisen (kursen) på aktien. Interessen for at købe og sælge en aktie afhænger af markedets aktuelle vurdering af aktien og de fremtidige forventninger til selskabet.

Det er muligt både at tjene og tabe penge på aktier. Du tjener penge på aktien, når kursen stiger – og taber penge, når den falder. Du kan også tjene penge ved at få udbetalt udbytte. Et udbytte er en andel af selskabets overskud, der bliver udbetalt til aktieejerne, og du får den andel, der svarer til din beholdning af aktier i selskabet.

Der er uendeligt mange faktorer, der spiller ind på aktiekursen, og det gør det stort set umuligt at forudsige, om en aktie vil stige eller falde, ved at bruge de redskaber, vi giver dig, kan du øge dine muligheder for at gætte rigtigt.

Typer af aktier
Der er et væld af aktier at vælge imellem. Alene på Københavns Fondsbørs kan du købe aktier i næsten 200 selskaber. Via de fleste banker kan du desuden købe aktier i udenlandske selskaber noteret på børserne i Stockholm, New York, London og Frankfurt – for nu blot at nævne nogle stykker.

Aktierne kan grupperes på tusindvis af måder, men vi har valgt at fokusere på to af de mest udbredte måder, hvor aktierne er opdelt i cykliske eller defensive aktier og i vækst- eller valueaktier. Det er med til at give overblik, men er også et nyttigt redskab, når du skal lægge en strategi for din investering i aktier.

Cykliske og defensive aktier
Opdelingen i cykliske og defensive aktier siger noget om, hvor følsomme aktierne er over for den generelle økonomiske udvikling i samfundet. De cykliske aktier er meget følsomme, og kursen på cykliske aktier svinger derfor meget ? og gør det i takt med samfundsøkonomien. Det gør de defensive aktier ikke. De er meget lidt følsomme over for den økonomiske udvikling, og derfor svinger aktiekursen ikke ret meget.

Cykliske aktier
Kurserne på de cykliske aktier stiger voldsomt, når der kommer gang i økonomien, og forbrugerne får flere penge mellem hænderne, for selskaberne producerer typisk varer og tjenesteydelser, der ikke er livsnødvendige for forbrugerne. Det kan være B&O, der sælger luksusvarer, SAS, der sælger flybilletter, eller DSV, der transporterer varer for andre virksomheder med gang i hjulene. Den store efterspørgsel afspejler sig i en stigende aktiekurs.

Når forbrugerne omvendt bliver pressede på pengepungen af eksempelvis arbejdsløshed eller stigende oliepriser, er de hurtige til at spare på fornøjelserne, og det rammer især de cykliske aktier hårdt. Forbrugerne føler ikke længere den store trang til at udskifte fjernsynet eller til at tage på eksotiske ferierejser, men behovet for mad og medicin er uændret, og det er netop den slags fornødenheder, der kendetegner virksomhederne bag de defensive aktier. Også banker og forsikringsselskaber hører til blandt de defensive aktier.

Defensive aktier
Defensive aktier er kursstabile, netop fordi selskaberne leverer varer, der er meget lidt følsomme over for den økonomiske udvikling i samfundet. Forbrugerne skal have mad og medicin, uanset hvor hårdt de måtte være ramt af arbejdsløshed og anden økonomisk ruin. De defensive aktier stiger ikke så voldsomt som de cykliske aktier, når det går godt med samfundsøkonomien, men de defensive aktier oplever heller ikke nogle lige så markante fald, når markedet vender.

Vækst- og valueaktier
Opdelingen i vækst- og valueaktier siger noget om aktiens aktuelle pris og fremtidige potentiale.

Vækstaktier findes i selskaber, der ikke nødvendigvis har en høj indtjening i dag, men som har et potentiale, der giver løfter om en kraftig stigning i indtjeningen et stykke ud i fremtiden. Aktierne er ofte ret dyre set på kursen, på grund af de høje forventninger til fremtiden, men hvis løfterne om en stigende indtjening bliver indfriet, vil kursen efter al sandsynlighed stige yderligere. Vækstselskaberne betaler typisk ikke udbytte, men vælger at geninvestere deres fortjeneste i virksomheden for at skabe yderligere vækst.

Vækstaktier giver mulighed for enorme gevinster, men risikoen er tilsvarende høj, da det ikke er alle virksomheder, der overlever i et vækstmiljø.

Valueaktier
Valueaktier er oftest kendetegnede ved, at der står store, solide selskaber bag, men at selskaberne er plaget af en lav indtjening. Aktierne betragtes typisk som relativt sikre uden risiko for store kursfald. Kursen på valueaktier er typisk lav ? især set i forhold til de enorme værdier, som virksomhederne ofte indeholder. Den lave kurs skyldes, at aktiemarkedet ikke har forventning om, at indtjeningen vil stige nævneværdigt i fremtiden. Men netop fordi solide selskaberne stiger stødt og roligt år efter år, kan valueaktier være en rigtig god, langsigtet investering.

Det kan være svært for dig som privat investor at finde frem til de rigtige vækst- og valueaktier. Heldigvis har andre gjort arbejdet for dig. En række investeringsforeninger har specialiseret sig i henholdsvis vækst- og valueaktier og ved at besøge deres hjemmesider kan du se, hvilke aktier de har investeret i. Du kan så enten sætte dine penge i selve investeringsforeningen eller købe nogle af aktierne og spare omkostningen til investeringsforeningen.

Tags

Anbefalede artikler