Investér skattefrit på Cypern

Skatteplagede danskere kan nu oprette investeringsselskaber på Cypern og slippe for løbende beskatning af afkast.

INVESTERING

‘Side 1: Investér skattefrit på Cypern’

Det er fuldt lovligt, en smule besværligt, men utroligt indbringende. Ved at oprette et investeringsselskab på Cypern kan man i praksis helt undgå at betale skat af aktieindkomst. Den løbende beskatning på aktieindkomst i selskabsregi på Cypern er nemlig et stort rundt nul.

 

Og hvor de danske skatteregler tidligere umuliggjorde at udnytte det attraktive investeringsklima på Cypern, så har cyprioternes nylige medlemskab af EU nu pludselig vendt op ogned på alting. Ved EF-domstolens mellemkomst er det nemlig nu blevet helt lovligt og legalt at oprette et finansielt selskab på Cypern og investere igennem det. Så i stedet for årligt at skulle betale selskabsskat og/eller aktieindkomstskat på op til 43 procent af årets gevinster, kan man altså fremover helt legalt nøjes med at betale et rundt nul.

 

Kan investere den udskudte skat
Kun hvis man hæver udbytte fra det cypriotiske selskab og stadigvæk er bosiddende i Danmark, skal man betale udbytteskat heraf i Danmark.

 

Men venter man med at hæve udbyttet, finder der ingen beskatning sted, hvorfor investeringsgevinsterne kan få lov til at akkumulere sig år efter år, uden at skattemyndighederne løbende tager deres del af kagen. Og hvis man så tilmed venter med at bruge løs af aktiegevinsterne, til man er bosiddende i udlandet, vil dygtige skatterådgivere kunne hjælpe med at liste pengene ud af selskabet til en meget lempeligere beskatning end herhjemme.

 

»Med den rette planlægning kan vi hjælpe skatteyderne et langt stykke hen ad vejen til at nedbringe skattebetalingen til et absolut minimum,« fortæller skatterådgiver Thorbjørn Henriksen fra Aktino Skatterådgivning.

 

At det nu kan lade sig gøre at lade sine penge yngle til en skatteprocent på nul i Cypern, kan man altså som nævnt takke EF-domstolen for.

 

Tidligere forhindrede den såkaldte CFC-beskatning ellers effektiv den trafi k. Det er en beskatning, som udløses, hvis man ejer mere end 25 procent af et selskab i et lavskatteland, og indkomsten i selskabet tillige i overvejende grad er af finansiel karakter. Opfylder man disse to betingelser, fordrer reglerne, at det finansielle afkast inde i selskabet skal påføres direkte på aktionærens danske selvangivelse. Og så er man lige vidt.

 

Send alle penge ud af landet
Men disse regler er nu kendt ulovlige af EF-domstolen, når det drejer sig om lavskattelande inden for EU. Og da Cypern jo nu som bekendt er fuldgyldigt medlem af EU, ja så er der altså nu åbnet op for, at danskere med ondt i skatten kan investere via et cypriotisk selskab og dermed eliminere den løbende beskatning af aktiegevinsterne.

 

»Hvis skattemyndighederne herhjemme ikke tager drastiske skridt til at nedbringe skatten på finansielt afkast, så må rådet til opsparere være, at al opsparing uden for de skattebegunstigede pensionsordninger fremover skal foregå via et udenlandsk EUnulskatteselskab, medmindre opsparingen er ganske ubetydelig.

 

Og faktisk bør man også som lønmodtager ligeledes alvorligt overveje, om det stadigvæk kan betale sig at få sin opsparing placeret i traditionel pensionsopsparing. Dette gælder navnlig, hvis man overvejer at flytte til udlandet for at nyde sin pensionisttilværelse, eller hvis man stadig gerne vil have fri rådighed over opsparingen,« forklarer skatterådgiver Thorbjørn Henriksen fra Aktino Skatterådgivning.

‘Side 2: Investér skattefrit på Cypern’

Tags

Anbefalede artikler