ESG: Investér med god samvittighed

Der er både fordele og ulemper ved at bruge dine holdninger og etik som rettesnor for næste investering. Du kan præge udviklingen, men må nok give afkald på toppen af dit afkast.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Om en virksomhed eller en fond genererer et fornuftigt afkast er langt fra den eneste faktor, du kan bruge til at vurdere, om det er det rigtige sted at lægge dine næste investeringskroner.

Undersøgelser peger på, at flere og flere investorer bruger værdier og principper, bæredygtighed og social ansvarlighed til at vurdere deres næste investering.

Bæredygtighed og socialt ansvar

Til at vurdere graden af bæredygtighed, bruges de såkaldte ESG-analyser. ESG står for Environment, Social og Governance  - eller på dansk; miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. 

En ESG-analyse vurderer blandt andet, om virksomheden arbejder målrettet på at sænke sit energiforbrug, bekæmper børnearbejde og handler etisk i sin ledelse og forretning.

Det store offentlige fokus på bæredygtighed, socialt ansvar og miljø har også slået igennem i forhold til, hvilke virksomheder der satser på ESG.

”Tidligere var det præget af virksomheder, der handlede med bæredygtige produkter, hvor selve produktet i dag har mindre betydning. Det handler mere om, hvordan virksomheden overordnet set handler,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er chefanalytiker i investeringsfirmaet Morningstar.

 

Giver ofte mindre afkast

Morningstar undersøgte for nylig det amerikanske marked og fandt ud af, at der ikke er nævneværdig forskel på det afkast, man som investor kan forvente ved at lægge sine penge i fonde, der fokuserer på ESG.

”Analysen viser, at kigger du på de amerikanske fonde, der investerer i ESG-virksomheder, er der ikke noget, der indikerer, at det er dyrere. Min egen erfaring er dog, at de halter lidt på afkastet i forhold til de øvrige virksomheder. Så du må nok forvente et lidt lavere afkast,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Det skyldes blandt andet, at ESG-fonde typisk er mindre, hvilket betyder, at omkostninger til arbejdet med ESG og analysen skal deles af færre investeringskroner.

Samtidig er der en række brancher, som aldrig ville leve op til ESG-kriterierne, som oftest er økonomisk attraktive investeringer.

”Hvis forbrugerne har ondt i pengepungen, er der mange produkter, som vil være mindre efterspurgte. Modsat er traditionelt uetiske sektorer som tobak, våben og gambling ikke så konjunkturafhængige. Folk drikker og ryger lige meget, uanset hvordan det går med økonomien, og der vil nok også altid være behov for militært udstyr,” siger han.

Tags

Anbefalede artikler