Introduktion til kurslister

Den korteste vej til at finde de rigtige aktier går gennem avisernes kurslister, der er en guldgrube af oplysninger om de selskaber, der er noteret på Fondsbørsen.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

‘Side 1: Introduktion til kurslister’

Dagbladet Børsen er den danske avis, der har de mest komplette lister over danske og udenlandske aktier, så du ikke selv behøver at finde regnskaber og lommeregner frem for at kunne vurdere selskabernes potentiale. Her får du - via de forkortelser aviserne benytter - en introduktion til kurslisterne.

A/S kap. i mio.
Nominel aktiekapital. Den pålydende værdi af selskabets aktier ved udstedelsen.

Seneste genf.
Dato for den seneste generalforsamling i selskabet. Samtidig datoen for, hvornår der senest er udbetalt udbytte.

Stykstørrelse
Den nominelle (oprindelige) værdi pr. aktie. Ved at dividere den nominelle aktiekapital med stykstørrelsen får du antallet af aktier i selskabet.

Seneste udbytte
Det senest udbetalte udbytte pr. aktie.

Kurs ult. ’05
Selskabets aktiekurs den 30. december af sidste år.

Omsat 52 uger - høj/lav
Den højeste og laveste kurs selskabets aktier er blevet handlet til inden for de seneste 52 uger.

Afkast i pct. fra 30/12
Den procentvise ændring i aktiekursen siden årsskiftet.

Seneste overskud
Det samlede resultat efter skat i det seneste årsregnskab. I millioner kroner.

Kurs/ind.værdi
Kurs/indre værdi (K/I). Forholdet mellem aktiens kurs og den såkaldte indre værdi i selskabet. Hvor meget du skal betale for én krone af den bogførte værdi.

‘Side 2: Introduktion til kurslister’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display