Introduktion til kurslister

Den korteste vej til at finde de rigtige obligationer, går gennem avisernes kurslister.

INVESTERING

Dagbladet Børsen bringer lister over de mest omsatte obligationer, så du kan finde frem til de papirer, der har den kurs og løbetid, du er på udkig efter. Her får du – via de forkortelser aviserne benytter – en introduktion til kurslisterne.

Terminer
Næste terminsdato samt antallet af årlige terminer.

Varighed
Begrebet varighed er et udtryk for, hvor rentefølsom obligationen er. Jo højere varighed, desto mere rentefølsom er obligationen. Har obligationen eksempelvis en varighed på 10,00, betyder det, at kursen vil falde med 10 point, hvis renten stiger med ét procentpoint.

En obligation har en lav varighed, hvis varigheden er under 3. Mellemstor følsomhed, hvis varigheden er mellem 4 og 7, og stor følsomhed, hvis varigheden er over 7. Obligationer med en kort løbetid har lav varighed, mens obligationer med lang løbetid har høj varighed.

Åbne/lukkede serier
Forskellen mellem åbne og lukkede serier er ikke så stor for dig som investor, men har stor betydning, hvis du eksempelvis skal optage et obligationslån til finansiering af dit nye hus.

Du kan kun låne penge i en åben serie, men du kan investere i både åbne og lukkede serier. De lukkede serier består til stor del af fastforrentede obligationslån, hvor kursen er kommet op over 100. Serierne er lukkede, fordi realkreditlån skal optages til en kurs under 100.

Nom. rente
Nominel rente. Obligationens pålydende rente. En firkant efter den nominelle rente fortæller, om kursgevinsten er skattefri eller ej. Hvide firkanter = skattefri kursgevinster. Sorte firkanter = kursgevinster skal beskattes, og kurstab kan trækkes fra.

Papirets navn og slutår
Obligationens navn, der i de fleste tilfælde blot er en talkode. Slutåret er det år, obligationen udløber og med sikkerhed bliver udtrukket og indfriet til kurs 100.

Kategorier
Obligationerne er opdelt i kategorier, da der findes forskellige former for obligationslån:

St: Stående lån. Låntageren betaler kun renter og bidrag i lånet løbetid. Hovedstolen betales den dag, lånet udløber.

Se: Serielån. Låntageren betaler samme afdrag hver måned, men da der skal betales mere i rente i starten, hvor hovedstolen er størst, betales der større ydelser i starten af tilbagebetalingsperioden.

An: Annuitetslån. Låntageren betaler samme ydelse hver måned. I de første år betales der hovedsageligt renter, mens der mod slutningen af lånet primært afdrages på hovedstolen. Langt de fleste realkreditlån er annuitetslån – uanset, om låntageren vælger et fastforrentet obligationslån, et kontantlån eller et rentetilpasningslån.

Ua: Uamortisable lån. En meget gammel lånetype, hvor der alene betales rente, da lånet aldrig udløber. Lånene blev udstedt af staten for 100 år siden, men handles stadig på Fondsbørsen.

Lukkekurs 17.00
Kursen på obligationen ved Fondsbørsen lukketid dagen før.

Kursændring
Ændringen i kursen på obligationen i løbet af gårsdagen.

Total oms. i mio.
Gårsdagens omsætning i den enkelte serie af obligationer. Opgjort i millioner kroner.

Cirk. mio.
Værdien af de obligationer, der er i omløb i den enkelte serie. Opgjort i millioner kroner.

Effektiv rente før skat/skat 45%
Den effektive rente før skat og efter beregning af 45 procent skat.

Tags

Anbefalede artikler