Hvornår skal jeg vælge lagerbeskattede fonde?

INVESTERING

SPØRGSMÅL:

Så vidt jeg har forstået, bør jeg ikke investere i ETF fonde for frie midler, fordi de er lagerbeskattede. Men hvad vil det i praksis sige, at en investeringsfond er lagerbeskattet, og er der nogle situationer, hvor det er attraktivt at investere i lagerbeskattede produkter? H.D.B., København Ø

SVAR:

Ved lagerbeskatning bliver du beskattet af eneventuel kursstigning hvert år, mens du ved traditionel realisationsbeskatning kun betaler skat, når du høster gevinsten ved et salg. Ved investering i ETF-fonde for frie midler bliver kursgevinsten lagerbeskattet som kapitalindkomst. Det betyder, at du betaler kapitalindkomstskat på mellem 33 og 44 procent af årets eventuelle kursgevinst. Til sammenligning betaler du enten 27 eller 42 procent i aktieskat ved investering i traditionelle investeringsbeviser, når du har investeret for frie midler.

Investerer du for pensionsmidler, bliver du beskattet efter PAL-reglerne, uanset om der er tale om ETF fonde eller traditionelle investeringsbeviser. Som ved alle andre pensionsmidler bliver du lagerbeskattet med en PAL-skatteprocent på 15,3.

På pensionskonti er det skatteteknisk uden betydning, om du vælger at investere i ETF-fonde eller traditionelle investeringsbeviser. Ved investering for frie midler vil du i langt de fleste tilfælde være bedst tjent med, at afkastet bliver beskattet som aktieindkomst.

Hilsen Jørgen Rasmussen (Økonomisk Journalist med speciale i bolig og investering)

Stil selv spørgsmål om aktier og investering til Jørgen Rasmussen her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display