Hvordan styrer jeg uden om tab på aktier?

Aktier kan give meget høje afkast, men er en risikofyldt investering. Derfor handler investering i aktier også om at begrænse risikoen for tab.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Risikoen på aktier kan inddeles i lav, mellem og høj risiko. Aktier med høj risiko stiger mest, når markedet generelt stiger, men de falder også mest, når markedet falder. Derfor kræver store beholdninger af meget risikofyldte aktier indsigt i aktiemarkedet kombineret med en nøje overvågning udviklingen, så du kan reagere, når markedet vender.

Aktiepyramiden
Er du en almindelig, privat investor kan du have glæde af aktiepyramiden til at styre din portefølje. Pyramiden bør som udgangspunkt have en sammensætning, hvor andelen af aktier med høj risiko kun udgør 15 pct. af porteføljen.

35 pct. af porteføljen kan du sætte i aktier med mellem risiko, og 50 pct. i aktier med lav risiko. Det giver en fornuftigt gardering mod tab.

Pyramiden er fleksibel og kan ændres i takt med, at du får større indsigt i aktiemarkedet eller når markedssituationen ændrer sig. Er markedet inde i en usikker periode med store kursfald, kan du helt droppe de mest risikofyldte aktier og i stedet sætte 15 pct. i mellem risiko, 35 pct. i lav risiko, og beholde de resterende 50 pct. i kontanter.

Er markedet inde i en positiv trend, kan du vende pyramiden på hovedet og sætte 50 pct. af aktierne i høj risiko, 35 procent i mellem risiko og kun 15 pct. i aktier med lav risiko.

Aktiepyramiden giver overblik og systematik, så dine aktiekøb ikke bliver styret af tilfældigheder. Forsvinder balancen i pyramiden, så den ikke passer med din strategi, skal du ikke tøve med at købe eller sælge aktier, så balancen bliver genetableret.

Betaværdi
Et godt fingerpeg om, hvor risikofyldt en aktie er, kan du få ved at kigge på selskabets betaværdi. En aktie har betaværdien 1, når den ændrer sig i takt med det generelle marked. En aktie med en betaværdi på 1,4 vil stige med 14 pct., når markedet stiger med 10 pct. En aktie med betaværdien 0,7 vil kun stige med 7 pct.

Men det virker begge veje. Aktier med en betaværdi over 1 falder også mere end markedet, når der er et generelt fald i markedet. Aktier med betaværdi under 1 falder mindre. Man siger generelt, at aktier med en betaværdi under 0,8 har en lav risiko, mens aktier med en betaværdi over 1,3 har en høj risiko.

IT, software og medier er typiske høj risiko-aktier, mens fødevarer, forsyningsvirksomheder samt byggeri og anlæg er eksempler på aktier med lav risiko.

Risikospredning
Når du skal begrænse risikoen for tab på dine aktier, er det vigtigt, at du har aktier i selskaber i forskellige brancher. Derved spreder du risikoen. De enkelte brancher reagerer forskelligt på udviklingen i konjunkturerne, og derfor betyder en spredning på brancher, at du ikke risikerer et kraftigt fald over hele linjen.

Du behøver ikke at købe 50 aktier i 20 brancher for at sprede risikoen. Vælger du at investere i defensive aktier, er risikoen for kursfald ikke så stor og du kan derfor ofte nøjes med færre end 10 aktier. Placerer du hovedvægten på risikofyldte cykliske aktier, skal du som regel købe mere end 10 aktier.

Det er desuden en god tommelfingerregel, at du ikke skal købe alle aktier på samme tid, fordi du risikerer at købe, når aktiemarkedet er i top.

Tags

Anbefalede artikler