Hvilke brancher står på spring til at komme på den sorte aktieliste?

Spørg eksperterne: Mange banker og pensionsselskaber er f.eks. holdt op med at investere i fossile brændstoffer. Hvilke brancher eller sektorer står på spring til at komme i det dårlige selskab?

  Foto: PR Foto  

INVESTERING

Svar: Der er flere kandidater til, hvilke brancher/sektorer, der står på spring til at komme i det dårlige selskab. De måske mest oplagte er virksomheder, som udøver skatte­unddragelse eller som ikke betaler deres “fair” skatteandel.

Fokus er især rettet mod tech-sektoren, hvor virksomheder som Google og Amazon er berygtede for at udøve en aggressiv skattepraksis.
En af udfordringerne ved netop skat er kompleksiteten, som gør det svært at håndtere den etiske screening i praksis. Ikke desto mindre er der stigende fokus blandt flere investorer, hvad angår skatte­praksis.

Der er lavet en række under­søg­el­ser, som forsøger at estimere effek­ten af etik/fravalg af selskaber på afkast. Hoved­konklusionen er, at fler­tallet af under­søg­elser viser, at fravalg af selskaber ud fra etiske/bæredygtige kriterier ikke har en på­virkning på afkastet.
Samme kon­klusion er vi selv nået frem til, når vi har undersøgt afkastet i vores egne afdelinger, som er etisk screenet.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, om det vil have en effekt på afkastet
i frem­tiden.

Her er det særlig vigtigt at notere sig de politiske vinde, der har fokus på klima og nedbringelse af C02-udledning. Selvom der fortsat hersker stor usikker­hed om, hvilke konkrete værktøjer politi­kerne vil tage i brug, så påtager man sig en inve­steringsmæssig risiko ved at være investor i selskaber, hvor ind­tjeningen på den ene eller anden måde er følsom overfor eksempelvis C02-udledning.

Derved bliver etik inden­for investe­ringer også et spørgs­­mål om risiko­styring udover at være et bidrag til en mere bæredygtig verden.

David Sommer Kacenelenbogen, direktør i Alm. Brand Bank Asset Management  

Tags

Anbefalede artikler