Hvad er prisen for indtjeningen?

Brug P/E - price/earnings - til at se, hvor mange penge du skal betale for at få del i én krone af et firmas indtjening.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Er aktien, som din bank forsøger at pushe til dig, et godt køb, eller skal du holde fingrene langt væk? Aktieværktøjet Price/Earnings-ratioen hjælper dig i din vurdering af investeringen.

Hvad er en P/E-ratio?

P/E-ratio er en forkortelse for Price-Earnings ratio. Det er et nøgletal, der viser, hvor meget du skal betale for at få del i 1 krones indtjening i firmaet, der har udstedt aktien. Dermed kan Price/Earnings være en del af vurderingen, når du ser på, om en aktie er dyr eller billig.

Hvordan beregner jeg P/E ratioen?

P/E-værdien bliver beregnet som aktiens markedsværdi divideret med aktiens indtjening - typisk over det seneste år.

Har du en aktie, der koster 69 kroner, og har der over det seneste år været en indtjening på 3 kroner pr. aktie, vil P/E-værdien være 23.

Hvad betyder tallet?

I princippet betyder en høj Price-Earnings ratio, at aktien er dyr, men du skal være opmærksom på, at nogle brancher kan have høje P/E-værdier. Generelt kan du sige, at har en aktie en høj P/E, forventer investorerne gevinster, mens en lav P/E-værdi kan betyde, at firmaet klarer sig godt eller er værdisat for lavt.

Tags

Anbefalede artikler