Hvad er en obligation?

Når du køber en obligation, yder du et lån til den, der har udstedt obligationen. Som tak for lånet betaler udstederen dig rente.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Obligationslånet kan enten blive betalt tilbage ved løbende afdrag (kaldet udtrækninger) eller på én gang, når obligationen udløber, og lånet skal indfries. Den sidste type benævnes som et stående lån.

Obligationer kan ikke på lang sigt give investoren det samme høje afkast som aktier, men hvor aktier kan opleve store udsving fra år til år, er afkastet på især danske stats- og realkreditobligationer mere konstant – og overvejende positivt. Afkastet på erhvervsobligationer og obligationer fra lande med lav kreditværdighed kan svinge en hel del, men sjældent så meget som aktier.

Det primære afkast på obligationer kommer fra rentebetalinger, men du kan også tjene penge på kursgevinster. En obligation kan principielt sælges når som helst – det kræver blot, at du kan finde en, der vil købe. Du kan så tjene penge, hvis du kan sælge til en højere kurs, end du har købt for. Du kan også blive tvunget til at sælge, når obligationen bliver udtrukket – enten fordi lånet er udløbet, eller fordi udstederen har valgt at indfri lånet. Ved udtrækning bliver obligationerne købt tilbage til kurs 100, og det er derfor en god ide at købe til en kurs under 100.

Tags

Anbefalede artikler