Højrente konti en skidt forretning for topskatte-betalere

Selv om 5 % i rente på bankbogen lyder tillokkende, kan det langt bedre betale sig at kaste pengene ind i en skattebegunstiget 2 procent-obligation. Beregninger viser, at du skal have 8,25 % i rente på bankbogen for at være lige så godt stillet, som hvis du køber en obligation med udløb 1. januar 2009.

INVESTERING

‘Side 1: Højrente konti en skidt forretning for topskatte-betalere’

I takt med stigende renter kappes bankerne om at tilbyde de såkaldte højrentekonti, hvor indskyderne belønnes med en rente på helt op til 5 %. Men betaler du topskat og råder du over flere hundrede tusinde kroner, er renten faktisk ikke særlig attraktiv.

Set i forhold til en investering i en kortløbende 2 procent-obligation, skal du faktisk op på 8,25 % i rente på bankbogen, før dit afkast efter skat matcher afkastet på en obligationsinvestering. Årsagen er simpelthen den skattefrie kursgevinst, som du modtager på obligationerne og som udgør en stor del af afkastet.

Skatten æder nemlig lystigt løs af afkastet på højrentekontoen. Befinder du dig i topskatte-området, barberes afkastet ned med cirka 60 %. For en indlånskonto med en rente på 5 %, havner renten efter skat nede på 2,0 %, hvilket kun med nød og næppe holder inflationen stangen.

Køber du i stedet en Realkredit Danmark-obligation med en pålydende rente på 2 % og med udløb den 1. januar 2009, er du garanteret en rente på 3,3 % efter skat ved en skatteprocent på 60. Kursrisikoen på obligationerne er minimal og beholder du dem til udløb, får du automatisk obligationerne udbetalt til kurs 100 uden at skulle foretage dig noget aktivt.

Jyske Bank anbefaler for tiden investering i Realkredit Danmarks 2 procent-obligationer med udløb i 2008- 2010. Der er tale om “stående lån”, hvor hele obligationen indfries på udløbsdatoen, som er den 1. januar i udløbsåret. Betegnelsen “stående lån” betyder, at der ikke bliver afdraget på lånet undervejs i forløbet.

‘Side 2: Højrente konti en skidt forretning for topskatte-betalere’

Tags

Anbefalede artikler