Høje renter gør gearede investeringer til en dårlig forretning

I takt med at renten er steget, er fordelen ved at låne penge til investering i aktier skrumpet kraftigt ind. Samtidig er risikoen øget markant, da aktiemarkedets kursudsving er blevet væsentligt større end tidligere.

INVESTERING

Investeringer i aktier for lånte penge, også kendt som gearede investeringer, har altid været en risikabel affære. Men da investorerne for et par år siden kunne låne penge til aktiekøb til en rente i omegnen af 3 – 4 %, var der samtidig en rimelig chance for at højt afkast på investeringen.

Men med en aktuel rente på mellem 6,25 og helt op til 10 %, har situationen i dag ændret sig markant. Det forventede merafkast på en lånefinansieret investering er skrumpet kraftigt, og samtidig er risikoen for store tab blevet højere.

Investering for lånte penge har altid været risikabelt. Med en rente på 3-4 % har der været en rimelig chance for højt afkast. Men i dag er situationen ændret markant.

Risikoen måles bl.a. på de daglige kursudsving på aktiemarkedet, og her er den globale tendens entydig. Set i forhold til for blot et par år siden er kursudsvingene øget kraftigt. Samtidig er markedet præget af nervøsitet i kraft af netop frygten for nye rentestigninger.

Se grafik med udviklingen på aktiemarkedet siden 1973 længere nede på siden.

Redaktionen har regnet på, hvad en gearet investering vil indbringe i dag set i forhold til for to år siden, hvor de billigste investerings-lån kunne fås til cirka 3 %. Og resultatet ser ikke opmuntrende ud. Mens du ved en lånefinansieret investering på 500.000 kr. og ved en rente på 3 % kunne sigte efter en årlig nettofortjeneste på 17.075 kroner, er det tilsvarende afkast nu barberet ned til 7.075 kroner.

Høje renter giver minus på kontoen

Betaler du mere i rente end 6 – 7 procent, ser regnestykket i sagens natur endnu værre ud. Saxo Bank tager som udgangspunkt 8 % i rente på sine gearede investeringer, de såkaldte CFD’er, men i nogle tilfælde hopper den effektive rente op på 10 %. Etrade snupper 8,25 % i rente, hvis du ikke foretager mere end 9 handler om måneden.

Ved en rente på 8,5 % er gevinsten på den gearede investering stort set forsvundet og reduceret til i omegnen af 400 – 500 kroner. Er du så uheldig at betale 10 % i rente, er der udsigt til et underskud på 4.700 kroner årligt på din lånefinansierede investering.

Ovenstående beregninger er baseret på et gennemsnitligt afkast på 8 % på din aktieinvestering, hvilket svarer til det gennemsnitlige afkast på danske aktier i perioden 1925 til 1972. Efter 1972 tog kursstigningerne fart og nåede op på 12 – 13 % årligt.

Set tilbage fra 1983 er renten faldet kraftigt, hvilket har gjort aktier til en relativ bedre investering end obligationer, og derfor også kan være en del af forklaringen på de stigende aktiekurser. Imidlertid peger pilen i dag hen mod stigende renter på kort sigt, og det kan smitte negativt af på aktierne.

Tags

Anbefalede artikler