Handel med obligationer

Du kan købe og sælge danske stats-, erhvervs- og realkreditobligationer på Fondsbørsen på principielt samme måde, som du køber aktier.

INVESTERING

Obligationer bliver handlet til en kurs, der er bestemt af udbud og efterspørgsel. Hvis du har mulighed for at handle via nettet, kan du lægge en ordre ind på Fondsbørsen, hvor du fastsætter prisen du vil købe til (bud) eller sælge til (udbud).

Til forskel fra aktier skal du dog handle for større beløb, før din ordre kan ses i handelssystemet. Mindste ordrestørrelse – en såkaldt handelspost – for de mest handlede obligationer er nominelt 1 mio. kr. For de mindre handlede obligationer skal du handle for mindst 100.000 kr. før ordren er synlig i handelssystemet.

Du kan også handle i mindre portioner, men i så fald er det sværere at få handlen gennemført.

Vælger du en kurs, som andre er villige til at handle til, bliver handlen gennemført med det samme. Vælger du en lavere købskurs eller højere salgskurs, er det op til de andre i markedet at acceptere din pris.

Kursen på en obligation bevæger sig ikke fuldstændig frit, som kursen på en aktie. Kursen ændrer sig i takt med markedsrenten. Når markedsrenten stiger, falder kursen på obligationerne. Kursen ligger tæt på 100, når den pålydende rente er tæt på markedsrenten.

Kursen er også påvirket af, hvor lang til der er til, at obligationen med sikkerhed bliver udtrukket (obligationens løbetid). Jo kortere løbetid, der er tilbage på obligationen, desto tættere på 100 vil kursen ligge.

Obligationer bliver indfriet til kurs 100, og derfor er der ingen, som vil betale meget mere end 100, hvis de ved, at obligationen om kort tid vil blive indfriet til kurs 100.

Kursen på realkreditobligationer ligger ligger sjældent ret meget over kurs 100, da der er tale om konvertible obligationer, som til hver en tid kan blive indfriet af låntageren. En investor, der køber til en kurs over 100, løber altså den risiko, at hans obligationer kan blive indfriet til kurs 100.

På grund af skattereglerne bør du som investor med frie midler ikke købe obligationer til over kurs 100. Et eventuelt kurstab kan nemlig ikke trækkes fra i skat.

Tags

Anbefalede artikler