God økonomi i skattefrie julegaver

Selv om kontanter og værdipapirer måske ikke er den mest spændende gave til børnene eller børnebørnene, er der til gengæld gode muligheder for, at gaven har mangedoblet sin værdi den dag, hvor barnet flytter hjemmefra. Rent skattemæssigt gælder det imidlertid om at holde tungen lige i munden.

INVESTERING

‘Side 1: God økonomi i skattefrie julegaver’

Har du svært ved at finde på gaver til børn eller børnebørn, er det måske værd at overveje enten kontanter eller værdipapirer.

 

Den type hårde pakker har nemlig den fordel, at dine børn eller børnebørn har gode muligheder for en mangedobling af gavens værdi, hvis du har investeret i aktier eller investeringsbeviser, og gaven bliver liggende i værdipapirdepotet over en længere årrække.

 

Selve ideen med en kontant gave rummer flere fordele for modtagerne af gaven, hvis du som den glade giver overholder nogle enkle regler:

 

* For det første slipper gavemodtagerne for at betale gaveafgift på 15 % så længe gavens værdi ikke overstiger 55.300 kroner (2007) årligt (grænsen i 2008 er 56.800 kr.).

 

* For det andet vil modtageren af gaven ofte blive beskattet mere lempeligt af afkastet end giveren af gaven.

 

* For det tredje kan gavens aktuelle værdi mangedobles. Indkøber du eksempelvis for 100.000 kroner i en akkumulerende investeringsafdeling, vil et årligt afkast på 8 % have firedoblet formuen efter 18 år.

 

Pas på med kontant-gaver til dine små børn

 

Selv om begge forældre har lov til at give hvert af deres børn en afgiftsfri gave på op til 55.300 kroner årligt, er der lige et par småting, som giverne bør være opmærksomme på.

 

For at undgå alt for mange proforma-overdragelser af penge til børnene, bliver renter på forældregaver til børn under 18 år beskattet hos forældrene. Forærer et forældrepar eksempelvis de maksimale 110.600 kroner til hvert barn, bliver forældrene beskattet af afkastet i form af renter.

 

Ønsker du alligevel at give dine umyndige børn en stor kontant julegave, er det derfor en fordel, at købe akkumulerende investeringsforeninger indeholdende aktier. Ved køb af akkumulerende investeringsafdelinger, beskattes barnet af den årlige kursgevinst efter det såkaldte “lagerprincip”.

 

Princippet indebærer, at årets afkast i form af kursstigninger beskattes som kapitalindkomst uanset, om gevinsten er realiseret eller ej. Rent skattemæssigt har det den fordel, at barnet kan udnytte sit personfradrag på 29.300 kroner (2007) og derfor reelt slipper for at betale skat af afkastet.

 

Ønsker du at købe aktier direkte, er det en fordel at satse på aktier med intet eller begrænset udbytte som eksempelvis Topdanmark, AP Møller eller Jyske Bank. Til gengæld skal barnet selv stå for betalingen af aktieskat, den dag værdipapirerne bliver solgt.

‘Side 2: God økonomi i skattefrie julegaver’

Tags

Anbefalede artikler