Gå på jagt blandt aktiemarkedets "underdogs"

En stribe af de store OMX C20-aktier er faldet uden negative nyheder fra selskabet, men er i stedet trukket ned af markedets generelle frygt for et tilbageslag i de økonomiske konjunkturer. Vi har udvalgt en håndfuld selskaber, som udmærker sig ved et højt udbytte og lovende fremtidsudsigter.

INVESTERING

‘Side 1: Gå på jagt blandt aktiemarkedets “underdogs”’

Har du nerverne til at gå ind på aktiemarkedet, når kurserne bevæger sig høj bølgegang, får du både muligheden for at gøre en række gode handler og risikoen for at tabe en bunke penge. Selv om aktierne er faldet meget i kurs og tilsyneladende handles på lave nøgletal, kan markedet sagtens falde yderligere, hvis den amerikanske økonomi bliver tvunget helt i knæ.

 

Kort fortalt spiller du på, om vi er på vej ind i et såkaldt “bear-marked”, hvor kurserne falder over de næste 2 – 3 år eller på, at “det værste er overstået” og aktiekurserne igen vil bevæge sig nordpå. Desværre kan ingen nok så indsigtsfuld analytiker eller aktiestrateg med sikkerhed forudsige, hvilken retning markedet vil tage på kort og mellemlangt sigt.

 

Det eneste du kan forholde dig til som investor er den kendsgerning, at markedet er præget af nervøsitet i øjeblikket og at kursernes retning kan gå begge veje.

 

Sats på højt udbytte

 

Er du imidlertid villig til at tage chancen, har redaktionen udvalgt fem aktier fra det toneangivende OMX C20-indeks.

 

Aktierne er udvalgt med inspiration fra “underdog”-metoden, som simpelthen består i, at købe de aktier, der er faldet mest i kurs over en given periode. Metoden er modificeret med et fravalg af aktier, som enten har leveret negative nyheder eller hvor der hersker en vis usikkerhed om selskabets forhold eller virksomhedens branche.

 

Alle de fem selskaber tjener deres penge i brancher, hvor udviklingen ikke er direkte afhængig af helbredstilstanden i den amerikanske økonomi. Samtidig har de fem selskaber tradition for at levere et højt udbytte, der som gennemsnit for selskaberne løber op i et direkte afkast på 3,9 %.

 

Fælles for selskaberne er endvidere, at økonomien går forrygende godt, hvilket for tre af selskaberne har betydet løbende opjusteringer gennem 2007. På trods af den kendsgerning er kurserne alligevel faldet med mellem 10 og 18 % siden årsskiftet, hvilket alene skyldes markedets frygt for en recession.

 

5 solide aktier, som er faldet meget – og deres konjukturfølsomhed

 

Konjunktur-følsomhed – Indbyrdes rangordning Aktie Kurs: 31-12-2007 Kurs: 12-02-2008 Kursfald siden årsskiftet Forventet udbytte Direkte afkast P/E-værdi

1TrygVesta388345,5-10,95 %24 kr.6,95 %10,22Danske Bank199,75172-13,89 %8,5 kr.4,94 %8,13NKT Holding459378,5-17,54 %12 kr.3,17 %12,74FLSmidth & Co.522449-13,98 %7 kr.1,56 %19,55D/S Norden564508-9,93 %15 kr.2,95 %7,4 Gennemsnit    3,91 %11,58

NOTE: Flest point angiver største relative konjunkturafhængighed. Data indhentet fra regnskaber og OMX

‘Side 2: Gå på jagt blandt aktiemarkedets “underdogs”’

Tags

Anbefalede artikler