Forstå spillet om olieprisen

Olieprisen falder mere i pris for hver dag der går. Hvor langt skal prisen ned, og hvad betyder det for dig?

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Siden sommer er prisen på en tønde olie halveret, og den udvikling ser ud til at fortsætte. Udviklingen skyldes flere faktorer. Efterspørgslen faldet. USA er mindre afhængige af olie end tidligere, blandt andet takket være udvinding af skifergas og skiferolie. Samtidig er væksten og byggeriet aftaget i Kina, som eller har været storkøber af olie.

På udbudssiden er der også sket meget. En stribe olieproducerende lande som Norge, Rusland og Qatar er voldsomt pressede af den lave oliepris. De har nået grænsen for hvornår det er profitabelt for dem at udvinde olie. Alligevel fortsætter virksomhederne med at pumpe for ikke at miste markedsandele. I lande som Irak, Iran Saudi Arabien og Kuwait er udgifterne ved at udvinde olie markant lavere, og de forstætter også udvindingen for ufortrøden styrke. Afskaffelsen af sanktionerne mod Iran kan snart skabe endnu større udbud af olie.

Det er alt sammen med til at presse prisen ned på olie.

Hvad betyder det for Europa og Danmark?

Først og fremmest er det positivt, da Europa er nettoimportør af energi, forklarer Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

”Derudover kan europæiske forbrugere kan se frem til en slags skattelettelse i form af lavere brændstofpriser,” siger han.

Men den faldene oliepris kan også føre til deflation i Europa, forklarer han. Allerede ved den nuværende pris på 29 dollar per tønde, er der udsigt til deflation i Europa i løbet af 2016, og hvis prisen nærmer sig 20 dollar per tønde, vil det kalde på mere stimulans fra ECB.

”Først og fremmest vil det betyde en afventende stemning og mere nervøsitet på aktiemarkederne; investorer vil gerne se ECB i aktion. Seeing is believing i en usikker tid. På to til tre måneders sigt kan øget stimulans dog påvirke aktiemarkederne positivt,” siger Per Hansen.

Indirekte kan en lavere oliepris svække euroen yderligere i forhold til dollaren, og det vil være positivt for de store eksportvirksomheder i Europa, forklarer Per Hansen.

Tags

Anbefalede artikler