Forstå udbytteaktier: Løbende afkast uden kursraketter

Aktier fra selskaber, der udbetaler store dele af sit overskud som udbytte, kaldes udbytteaktier. Den type aktier er typisk mere kursstabile end andre aktier, og du får løbende udbetalt afkast af dine investeringer. Til gengæld stiger udbytteaktier ikke altid stort i fremgangstider.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Når du køber en aktie, køber du en del af en virksomhed, der er registreret som aktieselskab. Kan selskabet overbevise markedet om, at det er blevet eller bliver mere værd, stiger interessen typisk for at købe aktien, og så stiger kursen - og så kan du sælge din del af virksomheden – dine aktier - til en højere pris, end du har givet.

Mislykkes selskabet med at overbevise markedet, vil kursen typisk falde, og så får du mindre for dine aktier, end du har givet.

Løbende afkast af dine investeringer

En positiv forskel i kursværdien, fra du køber, til du sælger, er én måde at opnå afkast af dine investeringer i et aktieselskab. En anden er, at du får udbetalt udbytte af selskabets egenkapital.

Udbytte er et kontant afkast af dine investeringer – til gengæld bliver et aktieselskab mindre værd, når noget af værdien trækkes ud af selskabet, frem for at pengene investeres i nye tiltag, der kan få kursen til at stige.

”Udbytteaktier er mest attraktive for langsigtede investorer,” siger Bruno Japp, der er analytiker hos AktieUgebrevet.

”Jo mere, der udbetales i udbytte, jo mindre er sandsynligheden for, at en aktie stiger rigtig meget på kort sigt.”

Gode i nedadgående markeder

Som investor kan du skele mindre til kursudviklingen på en udbytteaktie. Det er groft sagt ligegyldigt for dig, om en akties kurs er faldet med 30-40 pct., da en kurs kun har betydning, når du realiserer en gevinst eller et tab.

”Du er som investor ikke ligeså afhængig af kursudsving. Hvis et selskab præsterer overskud på trods af at være faldet i værdi, som det skete for mange selskaber under finanskrisen, får du alligevel et kontant afkast,” siger Bruno Japp.

En akties kurs afspejler i den ideelle verden et selskabs reelle markedsværdi, men aktier er i høj grad også præget af spekulationer.

Et udbytte er reelt: Hvis et selskab har tradition for at udbetale udbytte, gør det det højst sandsynligt også, selv om kursen er faldet.

Udbytteaktier falder efter en Generalforsamling

Det er næsten så sikkert som amen i kirken, at kursen på dine udbytteaktier falder i værdi efter en Generalforsamling.

Det er nemlig en Generalforsamling, der beslutter, om og hvor meget der skal udbetales i udbytte til aktionærerne. Jo større udbytte, der udbetales, jo mere falder selskabets reelle værdi, og det vil påvirke kursen.

”Selskabet bliver fattigere - sådan er det,” siger Bruno Japp.

”Men til gengæld ’glemmer’ markedet hurtigt. Det ses tit, at kursen vender tilbage til sit leje før Generalforsamlingen,” siger han.

Ulemper ved udbytteaktier

Mens stabile kurser og løbende afkast kan lyde fristende, så kan en blockbuster-aktie også være det. En blockbuster-aktie er den type, hvor aktiekursen kan stige kraftigt. Denne type selskaber udbetaler sjældent stort udbytte.

”Biotekselskaber udbetaler f.eks. aldrig udbytte, fordi de ofte kører med underskud, indtil de rammer blockbusteren og ryger til tops på kort tid,” siger Bruno Japp.

”Man kan stille spørgsmålstegn ved, om overskud i udbytteaktier kunne være brugt bedre til at investere i nye tiltag, der kan få kursen til at stige,” siger han.

"Men der er ikke noget rigtigt eller forkert her." Det er et spørgsmål om temperament. 

Et alternativ til statsobligationer

Der er meget lave renter på statsobligationer for tiden, og derfor får du heller ikke noget nævneværdigt afkast af dem.

Derfor kan udbytteaktier være et bud på et alternativ, mener Bruno Japp.

”Det er et højt tal, når nogle selskaber udbetaler fem pct. i udbytte – det skal også ses i forhold til renteniveauer, der er markant mere end det i øjeblikket,” siger han.

”Der er altid en risiko ved at investere i aktier, men er du villig til at tage den, kan udbytteaktier være en god mulighed for dig, der ellers ville købe statsobligationer.”

Udbytteaktier er for dig, der:

  • Ønsker lav risiko
  • Ønsker løbende afkast
  • Accepterer, at blockbusteren nok udebliver. Der er dog stadig mulighed for kursgevinster.

Tags

Anbefalede artikler