Fordele og ulemper

Om det er en god idé for dig at investere i investeringsforeninger afhænger af flere ting. Her kan du se, hvad der taler for og imod investeringsforeningerne.

INVESTERING

Her er det en god idé
Her kan det være en god idé at investere gennem en investeringsforening:

 • Hvis du ikke har særlig stor viden om eller interesse for at investere i aktier.
 • Når du vil investere i fjerne lande og verdensdele, hvor det kan være svært at finde frem til de rigtige selskaber selv.
 • Når du vil investere i sektorer som it, sundhed eller e-business, hvor risikoen er høj, men hvor investeringsafdelingen giver dig en fornuftig risikospredning.
 • Når du vil investere i en bestemt form for aktier – eksempelvis value, vækst, indeks, stock picking eller lignende. Her kan investeringsforeningen være en fordel, fordi afdelingen har den nødvendige viden til at vælge de rigtige aktier.

Her er det en dårlig idé
Her kan det være en dårlig idé at investere gennem en investeringsforening:

 • Når du vil investere i danske obligationer. Du kan sagtens selv købe de obligationer, som investeringsforeningen ligger inde med, og risikoen ved danske stats- og realkreditobligationer er stort set lig nul. Derfor er investeringsforeningen unødvendig.
 • Hvis du har en større formue og selv kan etablere en fornuftig spredning af dine investeringer. Dertil kræves dog, at du både har tid og den nødvendige indsigt til selv at styre din portefølje.
 • I nedgangstider, hvor der er store tab på aktier. Her er investeringsforeningerne farlige, fordi de er forpligtet af lovgivningen til altid at have stort set hele formuen investeret.

FORDELE ved investeringsforeninger

 • Investeringsforeninger sikrer en god spredning af risiko.
 • Foreningerne er velegnede til mindre investeringer.
 • De kræver kun en begrænset indsigt og viden om investeringsforhold.
 • Det kræver ikke megen tid for den private, da foreninen varetager investeringerne.
 • Det kan være en billig måde at investere i udenlandske værdipapirer på.
 • Ofte ingen minimumskurtage ved handel med bankens egne investeringsbeviser.
 • Rådgivning i banken ved køb af investeringsbeviser.

ULEMPER ved investeringsforeninger

 • Investeringsforeningerne koster penge i form af et årligt markedsføringsgebyr til bankerne på gennemsnitligt 0, 5%, som trækkes fra afkastet.
 • Usikkerhed om foreningens fremtidige omkostninger.
 • Usikkerhed om foreningens fremtidige afkast, hvis en succesrig porteføljemanager skifter over til konkurrenten.
 • Skattemæssige forhold er ikke altid optimeret efter en investering i frie midler.
 • Risiko for, at banken bruger investe­rings­foreningen som skraldes pand for svært afsættelige aktier.
 • Investor modtager sjældent rådgivning om salg af investeringsbeviser.

Tags

Anbefalede artikler