Fondskoder uden udbytte giver dig lavere skat

Fra januar udbyder flere investeringsforeninger fondskoder "ex kupon" - altså uden udbytte. Det er en fordel for dig, der køber investeringsbeviser, fordi du kan spare skat. Det forklarer vi her.

INVESTERING

Når du investerer gennem investeringsfonde, kan dit afkast - dit overskud - bestå af to dele: Et udbytte og en kursændring. Udbyttet får du normalt sat ind på kontoen i foråret. Udbyttet bestemmes af fondens indtægter og samles op i kursen på fonden i løbet af det foregående regnskabsår. Når du får udbyttet, falder kursen på investeringsbeviserne alt andet lige svarende til udbyttet. 

Udbyttet skal beskattes hos investorerne. Det betyder, at en investor, der køber beviser først på året, får udbetalt et skattepligtigt udbytte (afkastet på fondens værdipapirer sidste år) kort tid efter, at han eller hun har investeret.

Derfor tilbyder mange investeringsforeninger fondskoder "ex kupon". Finten er, at du betaler en lavere pris for beviserne, fordi du ikke også skal betale for udbyttet for det foregående år. Men det er skattemæssigt en fordel, når du investerer frie midler. Det forklarer vi herunder.

Investering på 100.000 kroner - sparet skat her og nu på op til 1.260 kroner

Her er et forenklet eksempel: I februar 2015 køber en privat investor 1.000 investeringsbeviser med ret til udbytte. Kursen er 100 kr. pr. bevis, og den samlede anskaffelsessum er 100.000 kr. En måned senere får investor et udbytte på 3 kr. pr. bevis. Det får kursen på beviserne til at falde fra 100 til 97.

Herefter ejer investor beviser for 97.000 kr. og får samtidig et udbytte på 3.000 kr. i hånden. Af udbyttet betaler investor en kapitalindkomstskat på mellem 32 og 42 pct. - altså en skat på op til 1.260 kroner. Tilbage af udbyttet er 1.740 kroner.

Investeringen på 100.000 kr. er faldet til 98.740. efter skat på kort tid. Man kan sige, at investor får en del af sin anskaffelsessum tilbagebetalt fra investeringsforeningen som skattepligtigt udbytte. Og det er ikke smart.

Havde investor i stedet købt ex kupon-fondskoder (uden ret til udbyttet på 3 kroner) - i eksemplet til kurs 97 - ville investor kunne købe i alt 1.030 investeringsbeviser med en værdi på 99.910 kr. Og han eller hun vil normalt først i foråret 2016 få et skattepligtigt udbytte med afkastet på investeringsfondens værdipapirer i 2015.

Hvem kan investere i fondskoderne uden udbytte?

"Ex kupon-fondskoderne er tilgængelige for alle. Fordelen er størst ved frie midler, fordi investor har glæde af skattefordelen. Ved pensionsopsparing er der ingen skattefordel - men investor slipper dog for bøvlet og omkostningerne ved at skulle geninvestere et udbytte kort tid efter, at han eller hun har købt", siger Henrik Poulsen, skattekonsulent i Investeringsfondsbranchen.

Det er vigtigt, at du indhenter viden om investerings- mulighederne, før du investerer dine penge. Din bankrådgiver hjælper dig med at fastlægge din investeringsprofil og rådgiver dig ud fra denne

Fakta: Ex kupon-fondskoder udbydes af flere investeringsforeninger og handles gennem bankerne på lige fod med andre investeringsbeviser. I 2014 blev der udbudt cirka 70 fonde uden udbytte.

Tags

Anbefalede artikler