Fondene med tyske aktier var bedste investering i november

Markedsrapport november: Lavere oliepriser sendte europæiske aktier i top. Det inspirerede investorerne til at sende 2,5 mia. kroner på arbejde gennem investeringsfonde med aktier.

INVESTERING

De europæiske aktiemarkeder kom godt igen i november, hvor den stærkt faldende oliepris dikterede kursudviklingen verden over. Stigningerne i Europa kom efter flere måneder, hvor de europæiske aktier har haltet noget efter eksempelvis USA. Den typiske fond med europæiske aktier steg 3 pct. på kun én måned. Det fremgår af Investeringsfondsbranchens officielle afkaststatistik for november. Statistikken viser, hvordan branchens cirka 500 forskellige investeringer klarer sig i forhold til hinanden.

”Eksperterne mener, at de lavere oliepriser vil få hjulene i Europa til at køre hurtigere - og dermed skabe større overskud til aktionærerne. Det sendte aktiekurserne op i det meste af Europa. Fondene med tyske aktier steg alene over seks procent”, siger direktør Jens Jørgen Holm Møller, Investeringsfondsbranchen. 

Men alt var ikke lyserødt i Europa. De fonde, som fokuserer på Østeuropa, har det svært i øjeblikket på grund af den geopolitiske uro. Og russiske aktier lider under den lavere oliepris. Derfor var der kursfald på næsten alle branchens østeuropæiske aktiefonde.

Obligationerne sluttede med en uensartet tendens. Der var pæne afkast af de mere kursstabile obligationstyper, men kursfald i de fonde, der investerer i statsobligationer fra eksempelvis Latinamerika. 

Investorerne søgte fortsat mod globale aktiefonde, men købte også yderligere op i Europa
Aktiefondene med fokus på de globale aktiebørser var ubetinget nummer 1 hos investorerne i november. I løbet af måneden købte investorerne investeringsfonde med globale aktier for 2,7 mia. kroner.  Siden årsskiftet har danskerne i alt investeret yderligere 35 mia. kroner i investeringsfonde. Heraf tegner de globale aktiefonde sig for mere end halvdelen. De globale aktiefonde spreder investeringerne over hele verden. 

Men investorerne så også mulighederne i Europa i november og købte for 148 mio. kroner i europæiske aktiefonde. Der var indskud i danske aktiefonde på 200 mio. kroner. På obligationsområdet var interessen koncentreret om lidt mere specialiserede investeringsområder.

Månedens samlede indskud i detailrettede fonde blev på 4,8 mia. kroner. Heraf var indskuddet i aktiefondene på 2,5 mia. kroner.

 

Tags

Anbefalede artikler