Flere private satser på investeringsbeviser

Køb af enkeltaktier kræver både tid og mange penge på kontoen for at sikre en ordentlig spredning på investeringer. Måske derfor har flere og flere private investorer udskiftet enkeltaktier med investeringsbevis.

INVESTERING

Køb af enkeltaktier kræver både tid og mange penge på kontoen for at sikre en ordentlig spredning på investeringer. Måske derfor har flere og flere private investorer udskiftet enkeltaktier med investeringsbeviser.

Har du erkendt, at du næppe slår markedet gennem dine egne opkøb af enkeltaktier, er det logisk at vælge en investeringsforening. Flere og flere private investorer har da også valgt den løsning siden finanskrisen for alvor kom op i gear i 2009.

Ifølge en opgørelse udarbejdet af Nykredit er værdien af private investorers beholdning af investeringsbeviser steget med 60 milliarder kroner siden starten af 2009.

Ovre på aktiesiden finder vi den stik modsatte tendens, men dog i mindre omfang. I samme periode er privates beholdning af aktier faldet med 20 milliarder kroner, hvilket bestyrker tendensen til et skift fra enkeltaktier over imod investeringsbeviser.

Dårligere afkast på enkelt-aktier

Et valg af investeringsbeviser frem for enkelt aktier har da også flere fordele.

For det første slipper du for at beskæftige dig mere med din investering, men kan i praksis overlade det hele til investeringsforeningens computer. Og den har erfaringsmæssigt vist sig at kunne klare arbejdet stort set lige så godt som professionelle formueforvaltere.

For det andet er du automatisk sikret en vis spredning og din formue bliver således ikke påvirket i faretruende grad, hvis et enkelt selskab skulle kollapse.

For det tredje er der al mulig grund til at tro, at du får et højere afkast gennem køb af en bredspektret investeringsforening end gennem investering i enkelte aktier.

En undersøgelse fra Swedish Institute for Financial Research udarbejdet af Anders Anderson i 2004 indikerer, at private  investorer i gennemsnit opnår afkast, der er 8,5 procent dårligere end markedsafkastet.

Derfor skal du følge din investeringsplan.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display